Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Margaret S. Mahler 17 träffar

Titel Författare År Språk
1 On human symbiosis and the vicissitudes of individuation Margaret S. Mahler 1968- Engelska
2 On human symbiosis and the vicissitudes of individuation Vol. 1, Infantile psychosis Margaret S. Mahler 1968, pr. 1970 Engelska
3 Separation-individuation - essays in honor of Margaret S. Mahler 1971 Engelska
4 The memoirs of Margaret S. Mahler Margaret S. Mahler cop. 1988 Engelska
5 The psychological birth of the human infant - symbiosis and individuation Margaret S. Mahler cop. 1975, pr. 1976 Engelska
6 The selected papers of Margaret S. Mahler Margaret S. Mahler cop. 1979 Engelska
7 The selected papers of Margaret S. Mahler Vol. 1, Infantile psychosis and early contributions Margaret S. Mahler Cop. 1979 Engelska
8 The selected papers of Margaret S. Mahler Vol. 2, Separation-individuation Margaret S. Mahler Cop. 1979 Engelska
9-10 Barnets psykiska födelse - symbios och individuation (flera utgåvor) Margaret S. Mahler 1990 Svenska
11-12 The psychological birth of the human infant : symbiosis and individuation / by Margaret S. Mahler (flera utgåvor) Margaret S. Mahler uuuu-uuuu Okänt
13 The Psychological Birth of the Human Infant: Symbiosis and Individuation Margaret S. Mahler 1985 Okänt
14 "Before and after violence : developmental, clinical, and sociocultural aspects" Margaret S. Mahler Symposium on Child Development 2018 Okänt
15 Brothers and sisters - developmental, dynamic, and technical aspects of the sibling relationship cop. 1999 Engelska
16 Thicker than blood - bonds of fantasy and reality in adoption cop. 2000 Engelska
17 When the body speaks - psychological meanings in kinetic clues cop. 1992 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.