Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Alm 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Also darüber lässt sich ja streiten! - die Analyse von also in der Diskussion zu Diskurs- und Modalpartikeln Maria Alm 2007 Tyska
2 The development of the b2eLearning portal - from idea to prototype Maria Alm 2001 Engelska
3 Länsstyrelsens samordningsansvar i krisberedskapssystemet - hur och med vem sker samverkan - en fallstudie av länsstyrelsen i Östergötlands regionala krishanteringsråd och Riskbild Östergötland Maria Alm 2007 Svenska
4 Lärandeseminarier i missbruksvården - - en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm 2011 Svenska
5 Nationell kraft och lokal motkraft - en diskursanalys av konflikten kring SwePol Link Maria Alm 2006 Svenska
6-7 När kunskap ska styra - om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrning inom missbruksvården (flera utgåvor) Maria Alm 2015 Svenska
8 Så här blev mitt liv - socialsekreterare berättar om sitt yrkesliv Maria Alm 2005 Svenska
9 Lärandeseminarier i missbruksvården - en utvärdering av ett samverkansprojekt Mats Anderberg 2011 Svenska
10 School as a protection factor - An analysis of achievements, obstacles, collaboration, and identities in senior high school work with students who use alcohol and drugs Indiana State University Recreation and Sports University of Ljubljana Department of Kinesiology University of Zagreb Faculty of Pedagogy 2017 Faculty of Education and Rehabilitation Sciences 17 – 19 May Croatia The 9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb Zagreb Goran Basic 2017 Engelska
11 Vi är alla medaktörer - rapport från projektet Jämställd förskola i Kronobergs län Gunilla Härnsten 2005 Svenska
12 Komplicerad skolsituation - elever med utvecklingsstörning och deras lärare 2001 Svenska
13 Det svunna Rödeby. D. 1, Hemmanet Mo samt kyrko- och skolområdet 1999 Svenska
14 Assembly and dynamics of the cytomatrix - proceedings of the EMBO workshop, Maria Alm, Austria, March 15-20, 1988 EMBO workshop (Maria Alm : 1988) 1988 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.