Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Hörnell-Willebrand 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Inventera skogshare Fredrik Dahl 2004 Svenska
2 Några utvalda metoder för att bedöma vilttillgång - hur du räknar ut vilttillgången på din mark Fredrik Dahl 2004 Svenska
3 Adaptiv älgförvaltning Nr 5, Flyginventering Lars Edenius 2011 Svenska
4 Avståndsinventering ger god koll på ripa Maria Hörnell-Willebrand 2007 Svenska
5 Inventera dalripa och fjällripa Maria Hörnell-Willebrand 2004 Svenska
6 Inventera tjäder, orre och järpe Maria Hörnell-Willebrand 2004 Svenska
7-8 Jämförelse av tre inventeringsmetoder för älg (flera utgåvor) Maria Hörnell-Willebrand 2010 Svenska
9 Temporal and spatial dynamics of willow grouse Lagopus lagopus Maria Hörnell-Willebrand 2005 Engelska
10 Tjädern i Sverige - Uvärdering och analys av insamlat data Maria Hörnell-Willebrand 2012 Svenska
11 Spillningsinventering - en metodbeskrivning av datainsamling och analys för att studera renens habitatval i relation till vindkraftutbyggnader Anna Skarin, renforskare, fil dr 2011 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.