Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Dahlström 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förutsättningar och former för lantbruksföretag i Älvdalens socken - en förstudie av glesbygdsstödets tillämpning i Älvdalens socken Mats Dahlström 1978 Svenska
2 Skogsservice - lokal samverkan för bättre skogsvård och ökad sysselsättning Mats Dahlström 1991 Svenska
3 Skogen i landsbygdsutvecklingen - daladelen : redovisning av daladelen av ett projekt för integration av skogsbruk i kommunalt näringslivsarbete Mats Dahlström 1991 Svenska
4-5 Att skapa eller möta efterfrågan? - organisation och verksamhet i ett regionalt bibliotekssystem : en attitydutvärdering av Bibliotek Gävleborg = Creating or meeting demands : an evaluation of Bibliotek Gävleborg, a regional library system's organization and activities (flera utgåvor) Mats Dahlström 1996 Svenska
6-10 Brott och påföljder - en lärobok i straffrätt om brottsbalkens olika brott och påföljder (flera utgåvor) Mats Dahlström 2014 Svenska
11-13 Under utgivning - den vetenskapliga utgivningens bibliografiska funktion (flera utgåvor) Mats Dahlström 2006 Svenska
14 Civilrätt - för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet 2007 Svenska
15 Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken Mats Dahlström 2011 Svenska
16 Civilrätt - för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet Mats Dahlström 2012 Svenska
17 Icgrblc - digitala textspöken : anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 28 april 2010 Mats Dahlström 2011 Svenska
18 Gåvobegreppet - en jämförelse mellan skatterätt och civilrätt Mats Dahlström 1983 Svenska
19 Till bords med Ibsen Henrik Ibsens skrifter: digital utgåva Mats Dahlström 2011 Svenska
20 Lättbetongblock kontra skivmaterial i våtrumsväggar=Aerated concrete blocks versus board materials in wet facility walls Mats Dahlström 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.