Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Matthias Sundius 7 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio juridica de obligatione heredis ad facta defuncti, quam ... praeside d. Lars Johan Colling ... ad publicum examen modeste defert d. XVII feb. A.O.R. MDCCLXX in audit. Carol. maj. hor. ante mer. cons. Matthias Sundius Lars Johan Colling 1770 Latin
2 Specimen operis cosmographici Ibn el Vardi ex lingua Arabica in Latinam conversum, cujus particulam tertiam, suffragante Amplissimo Ordine Philosophico, præses Mag. Andreas Hylander, LL. OO. & Lingu. Græcæ adjunctus ordinarius, et respondens Matthias Sundius Scanus, eruditorum censuræ subjiciunt, die 21. Maji, Anni 1785 P. 3 Anders Hylander 1785 Latin
3 Dissertatio academica de optima methodo linguam Græcam discendi, quam ... præses Matthias Sundius ... et respondens Carolus Fredericus Aspelin scani bonorum censuræ offerunt ... ad diem X novemb. a. MDCCLXXXCIII Matthias Sundius 1788 Latin
4 Några ord vid theologiæ doctoren, prosten och kyrkoherden herr Johan Bernhard Wolffs jordfästning i Carlskronas tyska kyrka den 11 maj 1821, af mag. M. Sundius ... Carlskrona, 1821. Tryckt i kongl. amiralitets boktryckeriet, hos enkefru - B.U. Gyllenskepp Matthias Sundius 1821 Svenska
5 Tal i anledning af jubel-festen, hållit i Christianstad den 7 martii 1793 af mag. Matthias Sundius ... Lund, tryckt hos direct. C.F. Berling Matthias Sundius 1793 Svenska
6 Tal vid theologiæ doctoren, härads-prosten ... Wilh. Magnus Gyllenskepps jordfästning i Rödeby kyrka d. 18 januarii 1820, af mag. M. Sundius ... Carlskrona 1820, tryckt i kongl. am:ts boktryckeriet, hos majoren och ridd. Svinhufvuds enka Matthias Sundius 1820 Svenska
7 Dissertatio academica merita cultioris philosophiæ de latione legum earumque usu exhibens quam ... praeside mag. Lars Tengwall ... pro laurea publicæ disquisitioni modeste offert Matthias Sundius scanus die XIV. dec. anni MDCCLXXXV Lars Tengwall 1785 Latin

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.