Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Franck 97 träffar

Titel Författare År Språk
1 Argument om tro - fyra skisser till frågan om den religiösa trons sanning Olof Franck 1993 Svenska
2 Tro och transcendens i Ulf Ekmans och Kristina Wennergrens författarskap - om teologisk realism och referentiell identifikationsteori i två samtida trosuppfattningar Olof Franck 1998 Svenska
3 The criteriologic problem - a critical study with special regard to theories presented by Antony Flew, D.Z. Phillips, John Hick, Basil Mitchell, Anders Jeffner and Hans Hof Olof Franck 1988 Engelska
4 Mystik och verklighet - en festskrift till Hans Hof 1987 Svenska
5 Postsekulariserat interregnum? - från tro och vetande till vetenskap och mystik : antologi 1990 Svenska
6 Etik, moral och mening - en introduktion till studiet av etik Olof Franck 1993 Svenska
7 Årsbok Årg. 32(2000), Heliga skrifter 2000 Svenska
8 Kvinnligt, manligt, barnsligt - kön, kärlek och föräldraskap i tjugohundratalets Sverige 2001 Svenska
9 Leva med Gud - en bok om kristen tro i livet 2001 Svenska
10 Djurens liv och vårt - om att värdera liv Olof Franck 2002 Svenska
11 Mellan vidskepelse och vetenskap - : att tro, att tvivla - och att veta 2002 Svenska
12 Förtryckets grundvalar - norm och avvikelse i argument om homosexuellas, invandrares och kvinnors rättigheter Olof Franck cop. 2002 Svenska
13 Domens eller hjärtats etik? - moral och människosyn i skolans värld Olof Franck 2003 Svenska
14 Powerful knowledge in religious education - exploring paths to a knowledge-based education on religions 2023 Engelska
15-16 Liksom värden, typ - moral och mening med fokus på skolan (flera utgåvor) 2003 Svenska
17 Education for sustainable development in the "Capitalocene" 2024 Engelska
18 Om stora barn & små 2004 Svenska
19 Den goda människan och värdegrunden - demokratins värden och det integrera(n)de medborgarskapet Olof Franck 2005 Svenska
20 Om det som djupast angår- - tro och identitet : förankring och förändring 2004 Svenska

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.