Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Rudolf Cederström 141 träffar

Titel Författare År Språk
1 Försök till tolkning och förklaring af Hákonar-mál. Akademiska afhandling, som ... för den filosofiska graden till offentlig granskning framställes ag Karl Rudolf Henrik Cederström ... å den mindre Gustavianska lärosalen, onsdagen den 23 maj 1860 p. v. t. f. m Rudolf Cederström 1860 Svenska
2-4 Minnes-sång öfver konung Carl XIV Johan (flera utgåvor) Rudolf Cederström 1846 Svenska
5-6 Qwällen i skogen m. fl. stycken jemte reseminnen samt öfversättningar efter Lamartine, Victor Hugo, Giuseppi Barbieri m.fl (flera utgåvor) Rudolf Cederström 1843 Svenska
7 Spanioren i Särna - berättelse från Dalarne Rudolf Cederström 1842 Svenska
8 Sång öfver grefve Johan Gabr. Oxenstjerna Rudolf Cederström 1845 Svenska
9 Allmän kungörelse 1818 Svenska
10 Stockholm 1660 Carl Olof Rudolf Cederström 1910 Svenska
11 Vapen och dräkter på svenska gravstenar från äldre vasatiden - avbildningar tillägnade Rudolf Cederström på hans femtioårsdag den 3 september 1926 Carl Olof Rudolf Cederström 1926 Svenska
12 Dictamen, uppläst hos höglofl. ridderskapet och adeln den 4 december 1809, af friherre Rudolph Cederström. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1810 Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
13 Friherre Rudolph Cederströms Dictamen, till höglofl. ridderskapets och adelns protokoll, den 15 januarii 1810, i anledning af grefwe De la Gardies den 13 jan. i ridderskapets och adelns plenum upplästa dictamen. Stockholm, tryckt hos - Carl Delén, 1810 Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
14 Memorial uppläst i höglofl. ridderskapets och adelns plenum den 2 april 1810. Af friherre Rudolf Cederström. Stockholm 1810, tryckt hos directeuren och kongl. fält-boktryckaren Peter Sohm Olof Rudolf Cederström 1810 Svenska
15 Statsrådet friherre Rudolf Cederströms förklaring öfver justitiæ ombudsmannens frih.L.A.Mannerheims till riks-rätten afg. slutpåståenden mot frih - Cederström, jemte tillägg till samma förklaring uti en serskild skrift tillika med den deraf föranledda skriftväxling Olof Rudolf Cederström 1818 Svenska
16 Statsrådets, herr friherre Rudolf Cederströms Förklaring öfver justitiæombudsmannens ... L.A. Mannerheims till riks-rätten afgifne slutpåstående mot herr friherre Cederström, jemte tillägg till samma förklaring, uti en serskild skrift - tillika med den deraf föranledda skriftväxling. Stockholm, tryckt hos Olof Grahn, 1818 Olof Rudolf Cederström 1818 Svenska
17 Vice amiralen - Friherren Rudolf Cederströms underdåniga berättelse om national-armeringen på Gottland Olof Rudolf Cederström 1812 Svenska
18 Vice amiralen och commendeuren med stora korset af kongl. swärds-orden friherre Rudolf Cederströms Underdåniga berättelse om national-armeringen på Gottland; på kongl. maj:ts nådiga befallning til trycket befordrad. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1812 Olof Rudolf Cederström 1812 Svenska
19 Åminnelse-tal öfver vice amiralen, ... Fredr. Henr. af Chapman Olof Rudolf Cederström 1817. Svenska
20 Armborstspännaren, jousen vekar Rudolf Cederström 1944 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.