Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Solveig Hägglund 41 träffar

Titel Författare År Språk
1 Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar - vänbok till Solveig Hägglund 2012 Svenska
2 Barnets rättigheter 2002 Svenska
3 Barns sociala liv på fritidshemmet - En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Marianne Dahl 2011 Svenska
4 Att lära till lärare - beskrivning av ett forskningsprogram om socialisation i yrkesutbildning och yrkespraktik Birgitta Davidsson 1999 Svenska
5 Barn i integrerade skolverksamheter Birgitta Davidsson 2003 Svenska
6 Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbildningen Birgitta Davidsson 1999 Svenska
7-8 Vem blir lärare och varför? - utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval (flera utgåvor) Birgitta Davidsson 1999 Svenska
9-10 Iaktta, handla, reflektera - blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksamhetsförlagd utbildning (flera utgåvor) Anita Eriksson 1999 Svenska
11-12 Etiska lärare - moraliska barn II - forskning kring värdefrågor i skolans praktik : värdepedagogiska texter (flera utgåvor) 2004 Svenska
13 Lärare, socialsekreterare och barn som far illa - om sociala representationer och interprofessionell samverkan Per Germundsson 2011 Svenska
14 A cross-cultural research programme on children and peace - project report 1998 Ilse Hakvoort 1998 Engelska
15 Att bo i Norra Biskopsgården - en beskrivning av ett bostadsområde inom FAST-projektet Solveig Hägglund 1979 Svenska
16 Barns och ungas rättigheter i utbildning Solveig Hägglund 2013 Svenska
17 Early childhood education and learning for sustainable development and citizenship Czech Republic (2007) Prague EECERA Conference Solveig Hägglund 2007 Engelska
18 Fem gymnasieskolor - utvärdering av deltagandet i reformprogrammet "Gymnasieskola i utveckling" 1985/86-1988/89 Solveig Hägglund 1989 Svenska
19 En frågeställning och en forskningsmodell - utvecklingsteoretisk och forskningsmetodisk bakgrund till ett planerat projekt om manliga förskollärares effekter på könsrollsutveckling hos daghemsbarn Solveig Hägglund 1980 Svenska
20 Fyrbåkar och förargelseklippor - projekt på fem gymnasieskolor : lägesrapport 2 Solveig Hägglund 1987 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.