Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sveriges läkarförbund 119 träffar

Titel Författare År Språk
1 Läkarinformation 1982 1982 Svenska
2 Den framtida läkararbetsmarknaden Delrapport 1, Läkartillgången Sveriges läkarförbund 1980 Svenska
3 Den framtida läkararbetsmarknaden Delrapport 2, Läkarefterfrågan Sveriges läkarförbund 1981 Svenska
4 IT - informationsteknologin - läkaren och patienten : ett datapolitiskt handlingsprogram $från Sveriges läkarförbund$ 1995 Svenska
5 Jourrum och läkarexpeditioner - riktlinjer 1990 Svenska
6 Medicinsk kvalitetsrevision - ett instrument för att förbättra den medicinska verksamheten 2002 Svenska
7 Några aktuella hälsoekonomiska och sjukvårdspolitiska frågor 1988 Svenska
8 Prioriteringar i hälso- och sjukvården - varför och hur? : ett diskussionsinlägg från Sveriges läkarförbund 1992? Svenska
9 Rekrytering av distriktsläkare i allmänmedicin - rapport med förslag till åtgärder 1988 Svenska
10 Samhälls- och miljömedicinsk service 1984 Svenska
11 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 1996 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 1996 Svenska
12 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 1998 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 1998 Svenska
13 Antal medlemmar i Läkarförbundets specialitetsföreningar 2002 - fördelade på ålder och kön Sveriges läkarförbund 2002 Svenska
14 Datorer i hälso- och sjukvården - ett datapolitiskt handlingsprogram för Sveriges läkarförbund 1990 Sveriges läkarförbund 1990 Svenska
15 Dålig lag - ett hot mot vården! - yttrande över HSU, hälso- och sjukvårdsutredningen Sveriges läkarförbund 1980 Svenska
16 Kvalitetssäkrad fortbildning för alla läkare Sveriges läkarförbund 2009 Svenska
17-18 Läkare om tobak - ett tobakspolitiskt program från Sveriges läkarförbund (flera utgåvor) Sveriges läkarförbund 1995 Svenska
19 Läkares fortbildning - ett utbildningspolitiskt program för Sveriges läkarförbund 1995 Sveriges läkarförbund 1995 Svenska
20 Marknadsföra? - javisst! - men hur? - regler för läkares marknadsföring med kommentarer Sveriges läkarförbund 1987 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.