Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3731 träffar

Titel Författare År Språk
221 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät - Työolokomitean välimietintö : Mellanbetänkande av Arbetsmiljökommittén Finland 1991 Finska
222 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työpoliittinen sääntely ja työelämän laatu : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
223 Suomalaisen työelämän tila ja kehitysnäkymät, Työsuojeluhallinnon ja valvonnan rakenteet, toimintatavat ja kehittäminen : Työolokomitean välimietinnön liiteselvitys : bilagedel till Arbetsmiljökommitténs mellanbetänkande - Työolokomitean välimietintö Finland 1991 Finska
224 Suomen tasavallan perustuslait, sekä eräitä niihin liittyviä lakeja, asetuksia ja säännöstöjä Finland 1939 Finska
225 Säteilytoimikunnan mietintö - ehdotus säteilylaiksi = Strålningskommissionens betänkande : förslag till strålningslag Finland 1988 Finska
226 Suomen ja Neuvostoliiton väliset suhteet 1948-1983 - vuoden 1948 ystävyys-, yhteistoiminta- ja avunantosopimus käytännössä : asiakirjoja ja aineistoa Finland 1983 Finska
227 Tuomareiden asema ja nimittäminen - tuomaritoimikunnan mietintö = Domarnas ställning och utnämningen av domare : domarkommissionens betänkande Finland 1998 Finska
228 Työaikalainsäädäntökomitean mietintö - Betänkande avgivet av Kommittén för revidering av arbetstidslagstiftningen Finland 1993 Finska
229 Työelämän suhteiden neuvottelukunnan mietintö - Betänkande avgivet av Delegationen för arbetslivsfrågor Finland 1987 Finska
230 Työolokomitean mietintö - Arbetsmiljökommitténs betänkande Finland 1991 Finska
231 Företagshälsovård - lagstiftning Finland 1986 Svenska
232 Rapid Product Development Handbook University of Oulu Finland 2018 Engelska
233 Vesiensuojelun tavoiteohjelma vuoteen 1995 Finland 1986 Finska
234 Viestintäkasvatuksesta viestintäopetukseen - Viestintäkulttuuritoimikunnan III mietintö = Från kommunikationsfostran till medieundervisning : Mediekulturkommissionens III betänkande Finland 1991 Finska
235 Viestintäkulttuurikoulutuksen kehittäminen - Viestintäkulttuuritoimikunnan IV mietintö = Utveckling av den mediekulturella utbildningen : Mediekulturkommissionens IV betänkande Finland 1991 Finska
236 Guides to the Sources for the History of the Nations. 3rd Series; Sources of the History of North Africa, Asia and Oceania in Scandinavia: Volume 3; Part 2: Sources of the History of North Africa, Asia and Oceania in Finland, Norway, Sweden 1981 Engelska
237 MUM 2016 : 15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia : December 12-15, 2016, Rovaniemi, Finland / editors, Florian Alt and three others Finland) 2016 : (15th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia Rovaniemi uuuu-uuuu Okänt
238 Eight lectures delivered at the International Congress of Mathematicians in Helsinki / by G. S. Makanin and seven others Finland) (1978 International Congress of Mathematicians Helsinki uuuu-uuuu Okänt
239 XIV Congress of the IOSCS, Helsinki, 2010 electronic resource / edited by Melvin K.H. Peters Finland) 2010 : (14th International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Congress Helsinki uuuu-uuuu Okänt
240 International Symposium on Gentamicin - an aminoglycoside antibiotic : 2. .. University of California, School of Medicine, Los Angeles, California, January 25-26, 1971 International Symposium on Gentamicin Los Angeles : 1971) 1971 Engelska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.