Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Gösta Westerlund 44 träffar

Titel Författare År Språk
21-22 Hundens lagbok - en handbok om lagstiftningen om hunden i dagens samhälle (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2014 Svenska
23 Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken Mats Dahlström 2011 Svenska
24-26 Civilrätt - för polisens rättsvårdande och utredande verksamhet (flera utgåvor) Mats Dahlström 2021 Svenska
27-29 Straffprocessuella tvångsmedel - en studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan lagstiftning (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2018 Svenska
30 Om våldsamt upplopp - tillämpningsuppsats Lars-Olof Hagberg 197? Svenska
31-32 Förundersökning i brottmål - en handbok om rättegångsbalkens 23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen (flera utgåvor) Stig Danielsson 2015 Svenska
33-34 Ordningsstörande brott - en studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen (flera utgåvor) Gösta Westerlund 2020 Svenska
35-37 Brott och påföljder - en lärobok i straffrätt om Brottsbalken (flera utgåvor) Mats Dahlström 2020 Svenska
38 Studiematerial i straffrätt Gösta Westerlund 2014 Svenska
39 Polisens vapenanvändning - polisens befogenheter att använda skjutvapen Gösta Westerlund 2018 Svenska
40 Förundersökning i brottmål - en handbok om rättegångsbalkens 20-23 kapitel och annan lagstiftning, särskilt förundersökningskungörelsen och lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare Ove Bärgman 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.