Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: gustaf fröding 655 träffar

Titel Författare År Språk
561 In memoriam Gustaf Fröding Selma Lagerlöf 1939 Tyska
562 Fröding är inte död - genier lever alltid Åke Gustafsson 1980 Svenska
563 Till Gustaf Frödings minne Torsten Fogelqvist 1911 Svenska
564 Fröding för ôss värmlänninger Allan Salmi 2015 Svenska
565-567 Alsterdalen och Karlstad i Gustaf Frödings diktning - text och dikturval till orienteringstavlan vid Frödingstenen i Alster (flera utgåvor) Ingvald Rosenblad 1976 Svenska
568 Fröding och folkvisan Sverker Ek 1917 Svenska
569 Skapande fantasi och sjuka skalder - Tegnér och Fröding Bror Gadelius 1927 Svenska
570 Frödingsminnen Mauritz Hellberg 1935 Svenska
571 Berömda diktare 1, Törnrosskalden Carl Jonas Love Almquist : Gralsångaren Gustaf Fröding Hjalmar Ahlberg 1951 Svenska
572 Fröding-Litteratur Ida Falbe-Hansen 1911 Danska
573 Die Abwehr des ennui - Modernität und Moderne im lyrischen Werk Gustav Frödings Lutz Rühling 1990 Tyska
574 Frödings förvandlingar - historien om ett författarskap Dag Nordmark 2015 Svenska
575 Tre diktare - Gustaf Fröding, Dan Andersson, Nils Ferlin : studieplan Margareta Wallander 1976 Svenska
576 Folkskald och kulturskald - en motsättning i det svenska 90-talet, speglat i relationerna mellan Fröding och Levertin Germund Michanek 1975 Svenska
577 Fröding och konsten Ruben G:son Berg 1917 Svenska
578 Fröding och Heidenstam - ur en brefsamling i Sveriges författarförenings arkiv Ruben G:son Berg 1911 Svenska
579 Samlede digte Gustaf Munch-Petersen 2010 Danska
580 Strindberg och Fröding brevväxlar Henry Olsson 1960 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.