Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Eva Wigström 110 träffar

Titel Författare År Språk
61 Från herresäten och bondgårdar Saml. 1 - sägner och berättelser Eva Wigström 1908 Svenska
62-63 För fyrtio år sedan - taflor ur skånska folklifvet (flera utgåvor) Eva Wigström 1870 Svenska
64 För ro skull Eva Wigström 1873 Svenska
65 Näskonungens ättlingar - en bild från skånska kusten Eva Wigström 1878 Svenska
66 Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne Eva Wigström 1884 Svenska
67 Solsken - berättelser och sagor för barn Eva Wigström 1891 Svenska
68 Tvänne kloka från Skåne Eva Wigström 1878 Svenska
69 Ungdomsminnen Eva Wigström 1879 Svenska
70 Vandringar i Skåne och Bleking för samlande af svensk folkdiktning Eva Wigström 1887 Svenska
71 " Våra stumma tjenare" Eva Wigström 1883 Svenska
72 Eva Wigström (Ave) 1832-1901 Henrik Wranér 1914 Svenska
73 Utan anförare - fem svenskors fjellvandring i Norge Ave, pseud. för Eva Wigström 1885 Svenska
74 Fågeln med guldskrinet - folksagor 1985 Svenska
75 Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdansar, lekar och barnvisor 1880 Svenska
76 Vägledning för unga tjenarinnor 1878 Svenska
77 Folkdiktning, visor, folktro, sägner och en svartkonstbok 2. saml 1881 Svenska
78 Svenska sagor och sägner 11, Folktro och sägner från skilda landskap 1952 Svenska
79 Öppet bref till unga husmödrar från en äldre husmoder Ave, pseud. för Eva Wigström 1879 Svenska
80 Skånska visor, sagor och sägner 1880 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.