Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Å Modéer 130 träffar

Titel Författare År Språk
81 Om advokater & professorer, Malmö & Amerika med mera- Kjell Å. Modéer 1986 Svenska
82 Patriot i gränsland - Einar Hansen - entreprenör och mecenat Kjell Å. Modéer 2002 Svenska
83 Pufendorf och det historiska argumentet - senmoderna reflektioner utifrån ett tidigmodernt fenomen : installationsföreläsning Lund den 4 mars 2005 Kjell Å Modéer 2005 Svenska
84 Samuel Pufendorf and the historical argument - late modern reflections on an early modern phenomenon : inaugural lecture, Lund, March 4, 2005 Kjell Å. Modéer 2005 Engelska
85 Rätt och kultur i fokus - trettiofyra Brännpunktsartiklar 1992-1996 Kjell Å. Modéer 1997 Svenska
86-87 Rätt och samhälle - en presentation (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1984 Svenska
88 Rättens aktörer - en utställning i fyra tablåer om domstolarnas utveckling under två sekler, Gamla rådhuset i Jönköping : utställningskatalog Kjell Å. Modéer 1992 Svenska
89 Rättens drama - en utställning i fem akter för dig som är ung i dag i Sverige : katalog Kjell Å. Modéer 1995 Svenska
90 Rättshistoria - en presentation Kjell Å Modéer 1979 Svenska
91-92 Rättsteknik (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1980 Svenska
93 Rättsteknik 1, Arkiv- och bibliotekskundskap Kjell Å. Modéer 1978 Svenska
94 Rättsteknik 2 Kjell Å. Modéer 1978 Svenska
95 Rättsteknik 3, Rättskällorna i dataåldern Kjell Å. Modéer 1978 Svenska
96 Rättvisa och trevnad - om rättskultur i förändring Kjell Å. Modéer 1993 Svenska
97 "Schwedisches Kriegsgericht in Stralsund" - några anteckningar i anledning av ett arkivfynd Kjell Å. Modéer 1969 Svenska
98 Sex rättshistoriska uppsatser Kjell Å. Modéer 1983 Svenska
99 Skånsk domstol i sydost - om Ystads tingsrätt och dess rötter : en krönika till tingshusinvigningen den 7 april 1989 Kjell Å. Modéer 1989 Svenska
100 Skånska advokater - från prokuratorer till samfundsadvokater : om advokater i Skåne i ett historiskt perspektiv Kjell Å. Modéer 1992 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.