Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fornnordisk mytologi 200 träffar

Titel Författare År Språk
121 Nordiska gudar Camilla Gripe cop. 1999 Svenska
122 Fädernas gudasaga Viktor Rydberg 1983 Svenska
123 Öfversikt af nordiska mytologien /af D. A. Sundén D. A. Sundén 1896 Svenska
124 Blot - tro och offer i det förkristna Norden Britt-Mari Näsström 2004 Svenska
125 Betraktelser öfwer de år 1818 i Stockholm för allmänheten exponerade konststycken, jemte några deraf föranledda reflexioner öfwer sjelfständig nordisk konst och wår mythologis anwändbarhet såsom grund för en sådan. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm - tryckta i Cederborgska boktryckeriet, 1818.) Lars August Ekmarck 1818 Svenska
126 Religionshistorikern Folke Ström - föredrag från ett symposium i Uppsala den 8 november 2017 2019 Svenska
127-129 Nordiska gudinnor - vardagsmagi för dagens kvinnor (flera utgåvor) Sofia Karin Axelsson 2021 Svenska
130 Vei Bok 2 Sara Bergmark Elfgren 2019 Svenska
131 Nordiska gudar Johan Egerkrans 2016 Svenska
132 Hagtornsgåtan - en preliminär forskningsrapport Jan Ekermann 2005 Svenska
133 Forn sed i nutid 2008 Svenska
134 Svanarna - studier i humanism Johanna Fremsin 2020 Svenska
135 Vad trodde hällristarna på? - keltiskt inflytande på sydskandinaviska hällristningar Marianne Görman 1985 Svenska
136 Ord om sed - hedniska betraktelser vid dagens början Henrik Hallgren 2010 Svenska
137 Den sista dansen Lennart Hammarstad 2017 Svenska
138 Den heliga platsen - handlingar från symposiet Den heliga platsen : Härnösand 15-18 september 2011 Den heliga platsen (symposium) ( 2011 : Härnösand) 2014 Svenska
139 Wärend och wirdarne Gunnar Olof Hyltén-Cavallius 2018 Svenska
140 Vanaheim & Nidavelir Linnéa Jägrud 2019 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.