Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Åke Bergman 41 träffar

Titel Författare År Språk
1 Experimentella och teoretiska studier av övergångskomplexet vid protonabstraktion Nils-Åke Bergman 1971 Svenska
2 Simulering av fjärrvärmenät Jan-Åke Månsson 1981 Svenska
3 Stability and solidification of liquid phase immiscible alloys on earth and under microgravity - avhandling för avläggande av teknisk licentiatexamen inom ämnesområdet metallernas gjutning Åke Bergman 1982 Engelska
4 Precipitation and agglomeration in some metallic alloy melts Åke Bergman 1984 Engelska
5 Metoder och instrument vid sådana mindre kartläggningsarbeten, som utföras av arbetsledarna själva utan hjälp av utomstående expertis Åke W. Bergman 1940 Svenska
6 Om metod för grafisk koordinatutjämning vid beräkning av skalan för triangel med central knutpunkt Åke W. Bergman 1940 Svenska
7 Bokbranschen 1989-91/92 Åke Bergman 1993 Svenska
8 Möjlig bildning av klorerade biprodukter vid industriella processer - Kloruppdraget, underlagsrapport 4 Åke Bergman 1994 Svenska
9 Bokbranschen 1991-93/94 Åke Bergman 1995 Svenska
10 Potential formation of chlorinated by-products in industrial processes Åke Bergman 1995 Engelska
11 Allvarlig utan tejp - en antologi : skrivarlinjen Fridhem 1998 1998 Svenska
12 Bokbranschen 1987-89 : branschrapport Åke Bergman 1990 Svenska
13 Den nya given - artiklar och reportage om arbetet Åke Bergman 1986 Svenska
14 Smedens återkomst och andra reportage om det nya arbetet Åke Bergman 1987 Svenska
15 Djävulens pengar Hans Kirk 1978 Svenska
16 Livaktig forskning - 25 års forskning vid Wallenberglaboratoriet, Stockholms universitet 1971-1996 1996 Svenska
17 Studies on some persistent environmental contaminants - synthesis of chlorinated ¹⁴C biphenyls and of methyl sulphides and/or methyl sulphones derived from DDE, polychlorobiphenyls and hexachlorobenzene : studies on the in vivo transformation of certain chlorinated biphenyls and hexachlorobenzene to sulphurcontaining metabolites Åke Bergman 1980 Engelska
18 Pyriproxifen and microcephaly - an investigation of potential ties to the ongoing "Zika epidemic" 2016 Engelska
19 Film- och videobranschen - branschkatalog och branschanalys Åke Bergman 1991 Svenska
20 Exponering för bromerade flamskyddsmedel vid intensivt datorarbete K. Jakobsson 2001 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.