Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Abraham Zacharias Pettersson 72 träffar

Titel Författare År Språk
1 Vid capitainen Magnus Elliots jordfästning den 12 augusti 1838 Abraham Zacharias Pettersson 1838 Svenska
2 Predikningar Jakob Peter Mynster 1818- Svenska
3 Vid...general-löjtnanten...friherre C.T.v Schulzenheim jordfästning i S:t Jacobs kyrka den 16 sept. 1837 af kyrkoherden Abraham Zacharias Pettersson 1837 Svenska
4 Vid konungens troman, kammarherren, banco-commissarien, riddaren af k. nordstjerne-orden, högvälborne herr grefve Fredric Snoilskys jordfästning den 30 april 1842 Abraham Zacharias Pettersson 1842 Svenska
5 Vördsam anmälan. =(Rubr.)=/(A.Z. Pettersson.) (Lund, 1822. Tryckt i Berlingska boktryckeriet.) Abraham Zacharias Pettersson 1822 Svenska
6 Christelig likpredikan öfwer kongl. hof-predikanten och kyrkoherden ... Pehr Schyttén, desz kära maka, fru Sophie Schyttén, född Bergman, samt deras barnbarn, Andriette Sophie Louise och Amalia Carolina Roos, hållen i Konga kyrka den 24 maji 1820, af Abr. Zach. Pettersson ... Lund 1820. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Abraham Zacharias Pettersson 1820 Svenska
7 Åminnelse-tal öfwer prosten och kyrkoherden i Knästorps och Tottarps församlingar ... Friedrich Gottl. Spörner, uppläst från altaret i Knästorps kyrka den 30 maji 1823 af A.Z. Pettersson ... Lund, 1823. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Abraham Zacharias Pettersson 1823 Svenska
8 Sweriges kyrko-författning och lärowerk, för äldre och nyare tid beskrefne, af Fredr. Wilh. von Schubert ... Öfwersättning med anmärkningar och tillägg af Abr. Z. Pettersson ... Lund, tryckt i Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1822-25.= Friedrich Wilhelm von Schubert 1822-1825 Svenska
9 Sweriges kyrko-författning och lärowerk, för äldre och nyare tid beskrefne, af Fredr. Wilh. von Schubert ... Öfwersättning med anmärkningar och tillägg af Abr. Z. Pettersson ... Lund, tryckt i Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1822-25.= Del 1, Första delen. 1822. xvi, 388 s Friedrich Wilhelm von Schubert 1822 Okänt
10 Sweriges kyrko-författning och lärowerk, för äldre och nyare tid beskrefne, af Fredr. Wilh. von Schubert ... Öfwersättning med anmärkningar och tillägg af Abr. Z. Pettersson ... Lund, tryckt i Berlingska boktryckeriet. =1-2. 1822-25.= Del 2, Andra delen. 1825. 04 , 221 s., s. 224-428 Friedrich Wilhelm von Schubert 1825 Okänt
11 Supplement och register till öfwersättningen af Fr. W. von Schubert's: Sweriges kyrko- författning och lärowerk m.m. af A.Z. Pettersson. Lund 1825. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Abraham Zacharias Pettersson 1825 Svenska
12 Tal, hållet i Lunds bibel-sällskap, wid desz årliga sammankomst, den 16 december 1818, af mag. A.Z. Pettersson ... Lund 1819. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Abraham Zacharias Pettersson 1819 Svenska
13 Predikningar af J.P. Mynster ... Öfversatte af A.Z. Pettersson ... Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-2. 1818-19.= Jakob Peter Mynster 1818-1819 Svenska
14 Predikningar af J.P. Mynster ... Öfversatte af A.Z. Pettersson ... Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-2. 1818-19.= Del 1, Första delen. 1818. viii, 232 s Jakob Peter Mynster 1818 Okänt
15 Predikningar af J.P. Mynster ... Öfversatte af A.Z. Pettersson ... Stockholm, hos Zacharias Haeggström. =1-2. 1818-19.= Del 2, Andra delen. 1819. 02 , 234 s Jakob Peter Mynster 1819 Okänt
16 Minne af e.o. vice-bibliothecarien, græcæ linguæ docenten vid Lunds kongl. academie, magister Jacob Faxe, tecknadt af Abr. Z. Pettersson. Lund 1827. Tryckt uti Berlingska boktryckeriet Abraham Zacharias Pettersson 1827 Svenska
17 Åminnelse-tal öfver konungens troman, underståthållaren i Stockholm ... herr Olof af Wannqvist vid dess jordfästning i Jacobs kyrka d. 10 juni 1834 Abraham Zacharias Pettersson 1834 Svenska
18 Vid konungens troman, förste expeditions-sekreteraren, riddaren af Kongl. Maj:ts Nordstjerne-orden, philosophiæ magistern, herr Carl Magnus Arrhenii jordfästning i Storkyrkan den 6 februari 1850 Abraham Zacharias Pettersson 1850 Svenska
19 Vid Konungens troman, förste expeditions-secreteraren, commendeuren med St. Korset af K. Wasa-orden, heders-ledamoten af K. Landtbruks-academien, ledamoten af K. Vetenskaps-academien, juris utriusque doctorn, högvälborne friherre herr L. A. Mannerheims jordfästning i Jacobs kyrka den 27 mars 1835 Abraham Zacharias Pettersson 1835 Svenska
20 Vid brukspatronen och grosshandlaren Johan A. Pauli's jordfästning i Storkyrkan den october 1847 Abraham Zacharias Pettersson 1847 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.