Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ann-Carin Andersson 17 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Brunnar - undersökning, dimensionering, borrning, drift (flera utgåvor) Ann-Carin Andersson 1984 Svenska
3-4 Djupinfiltration - en metod att upprätthålla grundvattentrycket i slutna akviferer : utförande, drift och kontroll (flera utgåvor) Ann-Carin Andersson 1980 Svenska
5-6 Förekomst av järn i grundvatten - -problem med järnutfällningar i dräneringssystem (flera utgåvor) Ann-Carin Andersson 1991 Svenska
7 Grundvattenförorening från avfallsupplag - beskrivning av ett inträffat fall : kartläggning, provtagning, sanering och kontroll Ann-Carin Andersson 1982 Svenska
8-9 Husdräneringar - igensättningsproblem på grund av järnutfällningar - förstudie (flera utgåvor) Ann-Carin Andersson 1982 Svenska
10 Miljöledningssystem för avloppssystem - en handledning Ann-Carin Andersson 1998 Svenska
11 Rådgivaren - studieplan och kommentarer till Håll Sverige rent Miljöledarpaket och kommentarer till Miljöledarbilder Ann-Carin Andersson 1997 Svenska
12 Infiltration och alternativa åtgärder vid grundvattensänkning 1984 Svenska
13 Energihandbok för avloppsreningsverk Börje J. Kjellén 2002 Svenska
14 Högskoleutbildning för hållbar utveckling - En kartläggning vid Jönköpings högskola Sofia Kjellström 2014 Svenska
15 Miljökonsekvensbeskrivning tillämpad på alternativa avloppssystem i Bergsjön och Hamburgsund Majlis Stenberg 1996 Svenska
16 Miljöledningssystem för mikroföretag Olle Termén 1999 Svenska
17 Vägfinnaren - studiebok i miljöledning 1997 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.