Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Hans Sundberg 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mikrolegerat stål ger billigare smidesprodukter - Micro-alloyed steels for cheaper forgings Jan Bodin 1991 Svenska
2 Så här minskar du vikten på ditt smide Jan Bodin 1990 Svenska
3 Effekten av förebyggande tandvård utförd av specialutbildade tandsköterskor - en longitudinell fältstudie på vuxna patienter inom folktandvården i Värmlands läns landsting : slutrapport Lennart Eneroth 1984 Svenska
4 Framtidens tandvårdsteam? - försöksverksamhet med tandhygienister i Gustafs Helge Hannerz 1995 Svenska
5 Kunskapsunderlag till 1987 års folkhälsorapport, Tandhälsans och tandsjukdomarnas fördelning i befolkningen 1987 Svenska
6 Analys av kariesutvecklingen hos barn och ungdomar under perioden 1985-1995 Hans Sundberg 1998 Svenska
7 Granskning av planering, uppföljning och utvärdering inom folktandvården i Bohuslandstinget, Göteborgs kommun och Landstinget Halland - projektrapport från Socialstyrelsen Hans Sundberg 1996 Svenska
8 Indikationer för dentala implantat Hans Sundberg 2003 Svenska
9 Jämförelser mellan kostnader och intäkter inom folktandvård och privattandvård Hans Sundberg 1984 Svenska
10 Rapport om enkät om allergier hos tandvårdspersonal mot kompositer m m Hans Sundberg 1996 Svenska
11 Styrformer för långsiktig planering av tandvårdens verksamheter Hans Sundberg 1996 Svenska
12 Styrformer för långsiktig planering av tandvårdens verksamheter i tre landsting Hans Sundberg 1997 Svenska
13 Sven Lidman om människan och Gud - en innehållsanalytisk undersökning = Sven Lidman on man and God Hans Sundberg 1986 Svenska
14 Tandhälsan hos barn och ungdomar - Uppsala län, Gotlands län Hans Sundberg 1993 Svenska
15 Tandvård vid sjukhem inom Stockholms län - uppföljning av tillgång och efterfrågan : projektrapport från Socialstyrelsen Hans Sundberg 1994 Svenska
16 Tandvården i Sverige Hans Sundberg 1982 Svenska
17-19 Tandvårdens författningssamling - handbok för tandvårdspersonal (flera utgåvor) Hans Sundberg 2004 Svenska
20 Tandvårdslagen - kommentarer till de nya lagarna och förordningarna på tandvårdens samt hälso- och sjukvårdens område Hans Sundberg 1986 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.