Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrik Hessler 44 träffar

Titel Författare År Språk
1 Företagsinteckning - tillägg till Förmånsrättsordningen efter föreläsn. av Karl Benckert Anders Agell 1968 Svenska
2-3 Förmånsrättsordningen - efter föreläsningar (flera utgåvor) Karl Benckert 1969 Svenska
4 Festskrift till Henrik Hessler - rättsvetenskapliga studier i civilrätt och processrätt 1985 Svenska
5 Festskrift till Per Olof Ekelöf - dessa studier i processrätt och allmän rättslära tillägnas Per Olof Ekelöf juris professor vid hans avgång från professuren i processrätt vid Uppsala universitet den 30 juni 1972 1972 Flerspråkigt verk
6 Allmän sakrätt - om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer Henrik Hessler 1973 Svenska
7-9 Arrende och hyra - sakrättsliga frågor : kompendium (flera utgåvor) Henrik Hessler 1973 Svenska
10-14 Nya jordabalken - kap 16 och 18 Hävd och godtrosförvärv (flera utgåvor) Henrik Hessler 1983 Svenska
15-16 Obehöriga förfaranden med värdepapper - en studie över de civilrättsliga verkningarna av förfalskning och annan oegentlighet beträffande löpande skuldebrev, växlar, checkar och bankböcker (flera utgåvor) Henrik Hessler 1981 Svenska
17 Om stiftelser - studier över stiftelseinstitutet i svensk rätt Henrik Hessler 1996 Svenska
18-20 Studiematerial i fastighetsrätt - kompendium (flera utgåvor) Henrik Hessler 1965 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.