Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kerstin Roback 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Exploitation of University-Based Healthcare Innovations - The Behaviors of Three Key Actors and Influencing Factors Anders Brantnell 2017 Engelska
2 Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier - en förstudie Per Carlsson 2010 Svenska
3 Hälsoekonomisk effektanalys av forskning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa Thérèse Eriksson 2014 Svenska
4 Förutsättningar för etablering av en nationell prioriteringskommitté i hälso- och sjukvården - erfarenheter från andra länder 2011 Svenska
5 Hälsoekonomisk effektanalys av forskning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa 2014 Svenska
6 Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser - systematisk sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige för åren 2010, 2011 och 2012 2014 Svenska
7 Nationellt system för utvärdering, prioritering och införandebeslut av icke-farmakologiska sjukvårdsteknologier - en förstudie 2010 Svenska
8-9 Ordnad utmönstring av hälso- och sjukvårdsmetoder (flera utgåvor) 2016 Svenska
10 Landstingens och regionernas patientsäkerhetsberättelser - Systematisk sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige för åren 2010, 2011 och 2012 Mikaela Ridelberg 2014 Svenska
11-13 Evidensgraderingssystemet GRADE - Ett sätt att granska vetenskaplig kunskap om metoder och arbetssätt i hälso- och sjukvården (flera utgåvor) Kerstin Roback 2009 Svenska
14 Fyra år med patientsäkerhetsberättelsen - sammanställning och jämförande analys av uppgifter inrapporterade från vårdgivare i Sverige 2010-2013 Kerstin Roback 2015 Svenska
15-16 Medical device innovation - the intergrated processes of invention, diffusion and deployment (flera utgåvor) Kerstin Roback 2006 Engelska
17 Spridning och implementering av medicintekniska produkter - bakgrundsrapport Kerstin Roback 2003 Svenska
18-19 Värmemätning för diagnos av begynnande fotproblem vid diabetes - metodöversikt samt försöksanvändning av fotindikatorn SpectraSole Pro 1000 (flera utgåvor) Kerstin Roback 2009 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.