Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell-Åke Aronsson 22 träffar

Titel Författare År Språk
1 Ájtte musei vänner 30 år Hans Anderson 2009 Svenska
2 Aspects on cultural identity and interaction - kings, pilgrims and other travellers in northern Scandinavia Kjell-Åke Aronsson 1999 Engelska
3 Befolkning, bosättning och vildrenjakt i norra Norrlands inland Kjell-Åke Aronsson 1981 Svenska
4 Befolkning, bosättning och vildrensjakt i norra Norrlands inland Kjell-Åke Aronsson 1981 Svenska
5 Forest reindeer herding A.D. 1-1800 - an archaeological and palaeoecological study in northern Sweden Kjell-Åke Aronsson 1991 Engelska
6 Forskning om hur turister värderar ett svenskt världsarv Kjell-Åke Aronsson 2001 Svenska
7 Kultur, kulturpolitik och turism - konvergens och konflikt Kjell-Åke Aronsson 1999 Svenska
8 Kunskapsuppbyggnad om fjällens natur- och kulturvärden särskilt det biologiska kulturarvet - Jokkmokk kommun, Gällivare kommun, Norrbottens län : arkeologisk dokumentation Kjell-Åke Aronsson 2008 Svenska
9 Den moderna tidens samiska kulturmiljöer - en översiktlig studie av Kiruna, Rensjön och Kaitum : Kiruna och Gällivare kommun, Norrbottens län : dokumentation Kjell-Åke Aronsson 2010 Svenska
10-11 Samiska kulturmiljöer i Sverige - en forskningsöversikt (flera utgåvor) Kjell-Åke Aronsson 1995 Svenska
12 Storheden - dokumentation av en byggnadslämning Överkalix kommun, Norrbottens län : byggnadsarkeologisk dokumentation Kjell-Åke Aronsson 2022 Svenska
13 Stuor Muorkke, Stora Sjöfallet - dokumentation av fornlämningar och kulturlämningar inom område för planerat naturrum vid Stora Sjöfallet : Jokkmokk kommun, Gällivare kommun, Norrbottens län : arkeologisk dokumentation Kjell-Åke Aronsson 2008 Svenska
14 Forska om samer - digitala arkivkällor och litteraturtips Mats Danielsson 2009 Svenska
15 Gielas/Kjølen - arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område 2017 Svenska
16 I kulturarvets fotspår - nya möjligheter för svensk turism 2003 Svenska
17 Sten-, mineral- och lerindustri i Jämtlands län - en del av industrisamhällets kulturarv Johan Loock 2004 Svenska
18 Ny giv för värmländsk arkeologi 1995 Svenska
19 Samisk kulturturism 2, En arkeologisk bakgrund till den samiska identiteten 1999 Svenska
20 Samisk kulturturism 3, Kulturell identitet och etnicitet i forskning och förmedling : exemplet samerna 1999 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.