Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Margaretha Adolfsson-Erici 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Provningsjämförelse - EOX och PBS i avlopps- och ytvatten Margaretha Adolfsson-Erici 1994 Svenska
2 Karakterisering av partikelfraktionerat skogsindustriellt avloppsvatten Margaretha Adolfsson-Erici 1991 Svenska
3-4 Fish bile in environmental analysis (flera utgåvor) Margaretha Adolfsson-Erici 2005 Engelska
5 Screening av triclosan i reningsverk och recipienter Margaretha Adolfsson-Erici 2003 Svenska
6 Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter 2009 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.