Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Stigmar 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Teacher educators’ use and needs of digital competence to support students’ online learning Malmö. Sweden (16 Aug. 2018) IOSTE 2018 Lisbeth Amhag 2018 Engelska
2 Investigation and implementation of Internet Protocol version 6 Stefan Fritz 2000 Engelska
3-4 Universitetspedagogik i praktiken - Sexton lärartexter om pedagogisk utveckling (flera utgåvor) Henrik Hegender 2013 Svenska
5 Högskolepedagogik - att vara professionell som lärare i högskolan 2009 Svenska
6 Developing Academic Literacies in Times of Change - Scaffolding Literacies Acquisition with the Curriculum and ICT in Rwandan Tertiary Education Charles Karoro Muhirwe 2012 Engelska
7 Kvalitet och kollegialitet - vänbok till Leif Lindberg 2012 Svenska
8 Quality in Learning in Rwandan Higher Education - Different stakeholders’ perceptions of students’ learning and employability Penelope B. Mbabazi 2013 Engelska
9 Om examination och lärande 2008 Svenska
10 Reflektioner kring bild och lärande 2007 Svenska
11 Mellan akademi och lärarprofession - integrering av vetenskapliga och professionella mål för lärarutbildningens examensarbeten Anders Råde 2016 Svenska
12 Om kriterier för avhandlingar - form, struktur, innehåll och socialisation Thomas Sandstedt 2007 Svenska
13 Lärarrollen-tankar från forskningscirklar - Universitetslärarrollen Martin Stigmar 2007 Svenska
14-15 Metakognition och Internet - om gymnasieelevers informationsanvändning vid arbete med Internet (flera utgåvor) Martin Stigmar 2002 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.