Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ola Bengtson 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Biologisk dokumentation av Rya skogs norra del samt en naturkonsekvensbeskrivning av ett eventuellt intrång i denna del i samband med en utbyggnad av Ryaverket Thomas Appelqvist 1993 Svenska
2 Kryptogamer inom regional miljöövervakning - arter-metoder-dokumentation : programförslag för Älvsborgs län Thomas Appelqvist 1996 Svenska
3-4 Åtgärdsprogram för finnögontröst 2008-2012 - (Euphrasia rostkoviana ssp. fennica) : hotkategori: EN (starkt hotad) (flera utgåvor) Thomas Appelqvist tr. 2009 Svenska
5-6 Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008-2010 - (Polygonum oxyspermum) : hotkategori: starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Thomas Appelqvist 2009 Svenska
7 Miljöövervakning av sanddynsmiljöer i Skåne och Halland med hjälp av flygbildstolkning - en metodstudie Ola Bengtson 2004 Svenska
8 Naturvärden samt förslag till uppföljningsprogram - Igelön 1:1, Tingsryds kommun Ola Bengtson 2004 Svenska
9 Utvärdering av metod för övervakning av ädellövskogar Ola Bengtson 2001 Svenska
10 Ädellövskogar i Lysekils kommun Ola Bengtson 1997 Svenska
11-12 Ädellövskogar i Orust kommun (flera utgåvor) Ola Bengtson 1992 Svenska
13 Ädellövskogsinventering i Lysekils kommun Ola Bengtson 1997 Svenska
14-15 Åtgärdsprogram för ostronört 2009-2013 - (Mertensia maritima) : hotkategori: starkt hotad (EN) (flera utgåvor) Mattias Lindholm 2009 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.