Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 212 träffar

Titel Författare År Språk
1 De fria pendelgångarna - Tabeller inom urmakeriet Stefan Andersson 1916 Svenska
2 Laser-induced fluorescence for medical diagnostics Stefan Andersson-Engels 1989 Engelska
3 Biennal report 1987-1988 1988 Engelska
4 Undersökning av möjligheten att använda laserinducerad fluorescens för kartläggning av ozonskador på barrträd Stefan Andersson-Engels 1988 Svenska
5 Proceedings of biomedical optoelectronics in clinical chemistry and biotechnology - 14-15 September 1995, Barcelona, Spain Cop. 1996 Engelska
6 Photon migration, optical coherence tomography and microscopy - 18-21 June 2001, Munich, Germany Cop. 2001 Engelska
7 Laholm - intervjuundersökning om biblioteksvanor utförd vid huvudbiblioteket i Laholm Stefan Andersson 1984 Svenska
8 Undersökning av roterande silar Stefan Andersson 1985 Svenska
9 Two-photon optically pumped semiconductor lasers Stefan Andersson 1985 Engelska
10 ROT - reparation, om- och tillbyggnad i Frankrike Stefan Andersson 1985 Svenska
11 Oil slick characterization using an airborne laser fluorosensor - construction considerations P. Stefan Andersson 1985 Engelska
12 Mikrodatorstyrning av tyristorer Stefan Andersson 1984 Svenska
13 DMT-diagnostik enligt Kernbergs jagpsykologiska teori - ett studium av sambandet mellan primitiva DMT-försvar och diagnosen borderline enligt Gunderssons DIB Stefan Andersson 1987 Svenska
14 Förnätning av PVC med ditioltriazin - inverkan av stabilisatorsystem Stefan Andersson 1986 Svenska
15 Bjälklagsform Stefan Andersson 1988 Svenska
16 IT-stöd marint underhåll för fartyg Stefan Andersson 2009 Svenska
17 Population differentiation in Crepis tectorum (Asteraceae) - past and current patterns of natural selection Stefan Andersson 1990 Engelska
18 Svensk litteratur om ungdom 1900-1945 - en historisk bibliografi Stefan Andersson 1991 Svenska
19 Minnesskrift utg. i anledning av A.-B. De förenade urmakarnes 25-åriga verksamhet - 1904-1929 Stefan Andersson 1929 Svenska
20 Att studera hushållens boendereferenser Stefan Andersson 1992 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.