Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Torbern Bergman 216 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio chemica de acido sacchari, quam venia ampl. fac. philos. Ups. præside mag. Torb. Bergman ... pro gradu publico examini subiicit Iohannes Afzelius Arvidsson, Vestrogothus. In aud. Gustav. d. XIII iun. an. MDCCLXXVI Torbern Bergman 1776 Latin
2 Chemisk och mineralogisk afhandling om hvita järnmalmer, med den vidtberömda philosoph. facult. i Upsala samtycke, under inseende af mag. Torb. Bergman ... til almänt ompröfvande, f. m. d. 22 junii 1774 i gustavianska lärosalen, utgifven af Peter Jacob Hjelm, Smolänning Torbern Bergman 1774 Svenska
3 Dissertatio chemica. De magnesia alba, quam consent. amplissima fac. philosophica, præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistet stipendiarius Kohreanus, Carlolus Norell, V. Gothus. In aud. Gustav. d. 23 dec. anni 1775; h. a. m. s Torbern Bergman 1775 Latin
4 Dissertatio chemica de niccolo, quam, consentiente amplissima facultate phil., præside Mag. Torb. Bergman ... publico examini submittit Johannes Afzelius Arvidsson, Vestrogothus, in auditorio Gustaviano die 12 Julii anni MDCCLXXV, horis ante meridem solitis Torbern Bergman 1775 Latin
5 Dissertatio pharmaceutica de stibio tartarisato, quam, consentiente amplissima facultate philosophica, publico examini submittunt, præses mag. Torbernus Bergman ... et respondens stipendiarius regius Johannes Adolphus Level, Smolandus. In auditorio Gustaviano, die 22 dec. 1773. Horis a. m. solitis Torbern Bergman 1773 Latin
6 Disquisitio chemica, de calce auri fulminante, quam, cum consensu ampliss. ordinis philosophici, in reg. academia Upsaliensi, præside mag. Torberno Bergman ... publico examini submittit Carolus Andreas Plomgren ... in audit. Gustaviano die XVI Decemb. anni MDCCLXIX. h. a. m. s Torbern Bergman 1769 Latin
7 Chemisk undersökning om källe-vatnen uti och närmast kring Upsala, första delen. Med vidtberömda philosophiska facultetens samtycke, under inseende af ... Torb. Bergman ... uti större carolinska lärosalen, til almänt ompröfvande framgifven den 24 decemb. på vanlig tid för middagen år 1770, af Pehr Dubb, Vest-Göthe Torbern Bergman 1770 Svenska
8 Dissertatio physico-mathematica de attractione universali cujus partem priorem, cum consens. ampliss. facult. philos. in regia academia Upsaliensi, publico bonorum examini submittunt stipendiarius Thorbernus Bergman ... et Matthias Rydell, V. Gothi, In audit. Carol. maj. die XXIX. Nov. anni MDCCLVIII. H. a. m. s Torbern Bergman 1758 Latin
9 Dissertatio chemica de arsenico, quam, consentiente amplissima fac. philosophica, præside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Pihl, Westmannus, in audit. gust. die 7 maji; anni 1777. H. a. m. s Torbern Bergman 1777 Latin
10 Chemisk afhandling om järnmalms proberande på våta vägen, med den vidtberömde philosophiske facultetens samtycke, til almänt ompröfvande framgifven af praeses ... Torb. Bergman ... samt respondens Anders Schedin, uplänning ... uti gustavianska lärosalen d. 24 maji 1777 Torbern Bergman 1777 Svenska
11 Disquisitio chemica de confectione aluminis, quam, consensu amplis. ordinis philosophici in regia academia Upsaliensi publico examini submittunt ... Torbernus Bergman ... et ... stipendiarius regius Gustavus Suedelius, Westmannus, in auditorio Carolino majori, die I Aprilis, anni MDCCLXII. Horis ante meridiem solitis Torbern Bergman 1767 Latin
12 Dissertatio chemica de fonte acidulari Dannemarkensi, quam consentiente amplissima facultate philosophica, publico examini submittunt, præses mag. Torb. Bergman, ... et respondens stipendiarius Stieglerianus Carolus Henr. Wertmüller, Stockholmiensis, in aud. Carolino majori die 15 Dec. 1773. Horis a. m. solitis Torbern Bergman 1773 Latin
13 Dissertatio metallurgica de minerarum docimasia humida, quam, venia amplissimæ fac. philos., praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Petrus Castorin, Vestmannus. In Auditorio Gustaviano majori, die 7 Jun. anno 1780 Torbern Bergman 1780 Latin
14 Dissertatio chemica de mineris zinci, quam, consensu amplissimæ fac. philos. praeside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Benedictus Reinh. Geijer, Vermelandus. In auditorio Gustaviano, h. a. m. s. die 20 Martii, anni 1779 Torbern Bergman 1779 Latin
15 Observationes chemicæ de antimonialibus sulphuratis, quas venia ampl. fac. phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Fred. Wilh. Mannercrantz. In auditorio Gust. majori die 10 julii, anno 1782 Torbern Bergman 1782 Latin
16 Dissertatio chemica de diversa philogisti quantitate in metallis, quam, venia ampl. facult. philosoph., praeside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Andreas Nicolaus Tunborg, Dalekarlus. In audit. gustav. maj. d. 13 dec. 1780 Torbern Bergman 1780 Latin
17 Dissertatio chemica de terra silicea, quam, venia amplissimae fac. phil. praeside Mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit stipendiarius Hyltingianus, König Alexander Grönlund, in auditorio Gustaviano die XXIV Nov. anno 1779. H. a. m. s Torbern Bergman 1779 Latin
18 Dissertatio chemica de analysi lithomargæ, quam venia ampliss. ord. phil. præside mag. Torb. Bergman ... pro gradu philos. publice ventilandam sistit stipendiarius Gyllenhjelmianus Carolus Dieteric. Hjerta Westrogothus. In auditorio Gustaviano majori d. 15 Junii 1782 Torbern Bergman 1782 Latin
19 Dissertatio gradualis sistens chemiæ progressus a medio sæc. VII ad medium sæc. XVII, cujus partem priorem venia ampliss. facultatis phil., præside mag. Torb. Bergman ... publice ventilandam exhibet Petrus Afzelius Arvidsson, stipend. Wictorin., Westrogothus. In audit. Gustav. maj. d. II junii 1782, h. a. m. s Torbern Bergman 1782 Latin
20 Dissertatio chemica de analysi ferri, quam, venia ampliss. facult. philos., præside Torb. Bergman ... publice ventilandam sistit Johannes Gadolin, Aboa-Fenno. In auditorio Gustaviano majori d. 9 Jun. anno 1781 Torbern Bergman 1781 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.