Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tore Arnborg 33 träffar

Titel Författare År Språk
1 Excursion guides CIIId, Phytogeographical forest excursion to north Sweden : July 21-August 6, 1950 International Botanical Congress 1950) Stockholm : 1950 Engelska
2 Granberget - en växtbiologisk undersökning av ett sydlappländskt granskogsområde med särskild hänsyn till skogstyper och föryngring Tore Arnborg 1943 Svenska
3-7 Det nordsvenska skogstypsschemat (flera utgåvor) Tore Arnborg 1964 Svenska
8-9 Björken (flera utgåvor) Tore Arnborg 1953 Svenska
10 Muddus - a national park in Swedish Lapland Tore Arnborg 1968 Engelska
11 Natur i Hälsingland och Härjedalen 1951 Svenska
12 Minnen blir skogshistoria - skogar i Nordsverige och deras förnyelse under en period av stora förändringar, från 1935 till 1960 Tore Arnborg 1990 Svenska
13 Från svedjebruk till hyggesbränning Tore Arnborg 1949 Svenska
14 Studies of some forestry qualities in clones of Pinus silvestris Tore Arnborg 1957 Engelska
15 Muddus Tore Arnborg 1960 Svenska
16 Besvär över lärarrådets vid Kungl. Skogshögskolan utlåtande och förslag angående professur i skogsskötsel Tore Arnborg 1955 Svenska
17 Handledning i plantskoleskötsel - tall, gran, björk Tore Arnborg 1951 Svenska
18 SCA:s tallfröodlingar Tore Arnborg 1958 Svenska
19 The Swedish forest tree breeding association - some data Tore Arnborg 1963 Engelska
20 Tree breeding in Swedish forestry - some data prepared Tore Arnborg 1960 Engelska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.