Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: samtidigt i Örebro 115 träffar

Titel Författare År Språk
1 Samtidigt i Örebro - en helt annan historia Anders Nilsson, journalist 2006 Svenska
2 Förhöjd grundbemanning 6 år efter införandet på avdelning 18, barnmedicinska kliniken, Örebro Tommy Udd 1987 Svenska
3 Relationerna bestämmer tillhörigheten - En utvärdering av <em>IOP Mötesplats Vox</em> 2018-2020 Rúna Í Baianstovu 2021 Svenska
4-5 Örebro 2030 (flera utgåvor) Jenny Blomérus 2020 Svenska
6 Våtmarker i Örebro län Södra delen Yvonne Liliegren 1998 Svenska
7 Förslag till habiliteringscentrum för utvecklingsstörda barn och ungdomar i åldern 0-17 år i Örebro län 1973 Svenska
8 Rikkärrsinventering i Örebro län 2005 - 2007 Tommy Pettersson 2009 Svenska
9 Tillståndet i skogsmiljön i Örebro län - Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. september 2014 Gunilla Pihl Karlsson 2015 Svenska
10 Våtmarker i Örebro län Norra delen Yvonne Liliegren 1998 Svenska
11 Örebro 2030 Bunny Blomerus 2020 Svenska
12 Vägar ut och vägar in - hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnors etablering i arbetslivet Runa Baianstovu 2021 Svenska
13 Landmollusksfaunan i lundar och lövängar i Närke Henrik W Waldén 1996 Svenska
14 Näsan i Haptiken - Akademisk avhandling inom Nasologiska fakulteten vid Lunds universitet Mischa Billing 2011 Svenska
15 1995:19 Våtmarker i Örebro län 1989 Okänt
16 Utvärdering av Kom-jobb - En kvalitativ och programteoretisk utvärdering av Kom-jobb i Örebro kommun John Brauer 2019 Svenska
17 Vattenanknutna kulturmiljöer i Västmanlands och Örebro län 2016-11-16 Svenska
18 Grupprocesser viktigt i förändringsarbete på kliniken för allmän onkologi - Fallrapport (Kliniken för allmän onkologi vid Regionsjukhuset i Örebro) Petra Fredriksson 1994 Svenska
19 Miljötillsyn i praktiken - Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalkens 26 kapitel 2006 Svenska
20 Din första tid vid Örebro universitet - Introduktionen 2017 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.