Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ulf Alström 267 träffar

Titel Författare År Språk
181 Ett schakt för ett trappfundament - antikvarisk kontroll : RAÄ 230, Strömsholms slott, Kolbäck, Västmanland Ulf Alström 2006 Svenska
182 Schakt för optofiberkabel i närheten av Heliga Trefaldighets kyrka i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämning Arboga 34:1, Hamngatan, Hökenbergsgränd, Kyrkogatan, Smedjegatan och Nygatan, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
183 Ett schakt i kvarteret Schaktet - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Kvarteret Schaktet 3, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2004 Svenska
184 Ett schakt i Lykttändargränd - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Lykttändargränd, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2007 Svenska
185 Ett schakt vid Rudbeckianska skolan - antikvarisk kontroll : RAÄ 232, kvarteret Domkyrkan, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2008 Svenska
186 Schaktning för dagvattenbrunnar i Arboga - arkeologisk antikvarisk kontroll : Arboga 34:1, Hamngatan-Herrgårdsgatan, Arboga stadsförsamling, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
187 Schaktning för elkablar och nya belysningsenheter i Vasaparken - antikvarisk kontroll : RAÄ 232:1, Västerås 1:1, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
188 Schaktning för fiberkabel i Arboga - förundersökning i form av schaktningsövervakning : fornlämning Arboga 34:1, Kapellgatan, Trädgårdsgatan och Bergsgränd, Arboga stadsförsamling, Arboga kommun, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
189 Schaktning för fjärrkyla i Sturegatan - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232:1, Kv. Kol 15, Sturegatan, Västerås domkyrkoförsamling, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
190 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, fornlämning Köping 148:1, kvarteret Huld, Köpings stadsförsamling, Köpings kommun, Västmanland Ulf Alström 2011 Svenska
191 En schaktning för våtmark i Vagersta - arkeologisk särskild utredning : RAÄ 212:1&2, Vagersta 2:8, Romfartuna socken, Västmanland Ulf Alström 2006 Svenska
192 Schaktningar för kabel i Gillberga och Berga - arkeologisk antikvarisk kontroll : fornlämningar Irsta 145:1 m.fl., Irsta-Gillberga 3:1, Gäddeholm 2:5, 2:64, Irsta socken, Västmanlands län, Västmanland Ulf Alström 2012 Svenska
193 Signalisten 11 - särskild utredning, etapp 2 : RAÄ 179:1, Signalisten 11, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2006 Svenska
194 Sju träd och en granitmur - förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 62, Kvarteret Hantverkaren, Södra Esplanaden, Sala stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
195 Skerike golfbana - Antikvarisk kontroll Ulf Alström (2002) Svenska
196 Skinnskattebergs kyrka - schaktning för fjärrvärme : arkeologisk antikvarisk kontroll, Prästgården 1:149, Skinnskattebergs socken, Västmanland Ulf Alström 2011 Svenska
197 Skomakargatan i Västerås - arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning : RAÄ 232, Skomakargatan, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2003 Svenska
198 Skultuna kyrka - två gravar i ett fjärrvärmeschakt : antikvarisk kontroll : RAÄ 221, Skultuna kyrka, Skultuna socken, Västmanland Ulf Alström 2005 Svenska
199 Smedjegatan i Västerås - antikvarisk kontroll : RAÄ 232, Kv. Inge och Knut, Västerås stadsförsamling, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska
200 En smedjelämning vid Hammarsmedsgården på Jädersholme, Arboga - antikvarisk kontroll : RAÄ 35:1, 84, Jäder 10:9, Arboga socken, Västmanland Ulf Alström 2009 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.