Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Manfred Mustafa Floderus 32 träffar

Titel Författare År Språk
21 Fysikens första grunder 2:3, Läran om magnetismen och elektriciteten Manfred Mustafa Floderus 1901 Svenska
22 Fysikens första grunder 2:2, Läran om magnetismen, elektriciteten och värmet Manfred Mustafa Floderus 1888 Svenska
23 Fysikens första grunder 2:1, Läran om ljudet och ljuset Manfred Mustafa Floderus 1899 Svenska
24 Öfningsexempel till Fysikens första grunder Manfred Mustafa Floderus 1875 Svenska
25 Anders Magnus Kjelldahl - Biografi. Manfred Mustafa Floderus 1872 Svenska
26 Apparat für den ersten Unterricht in den vier Rechnungsarten mit ganzen Zahlen und Decimalzahlen Manfred Mustafa Floderus 1872 Svenska
27 Berättelse afgifven till kongl. ecclesiastik-departementet öfver en sommaren 1862 verkstäld pedagogisk resa Manfred Mustafa Floderus 1863 Svenska
28 Om dubbel och fyrdubbel telegrafering. Akademisk afhandling, som ... för filosofiska gradens erhållande kommer att offentligen försvaras af Manfred Mustafa Floderus ... å öfre filos. lärosalen den 23 maj 1857 p.v.t.f.m Manfred Mustafa Floderus 1857 Svenska
29 Öfnings-exempel till fysikens första grunder, hufvudsakligen bearb. efter Fliedners och Kahls exempelsamlingar Manfred Mustafa Floderus 1865 Svenska
30 Förteckning öfver skandinaviska halföns fanerogamer och ormbunkar - (till skolornas tjenst) Manfred Mustafa Floderus 1860 Svenska
31 Förteckning öfver Skandinaviens fanerogamer och ormbunkar Manfred Mustafa Floderus 1861 Svenska
32 Fysikens första grunder - till elementar-läroverkens tjänst Manfred Mustafa Floderus 1862-1865 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.