Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maria Pettersson 310 träffar

Titel Författare År Språk
21 Den svenska energiintensiteten - allmänna trender och strukturella förändringar Maria Pettersson 1999 Svenska
22 Nybörjarstudent 2001 - om bakgrund, studier, livsstilar och opinioner bland nybörjarstudenterna på samhällsvetenskapliga fakulteten 2001 Maria Pettersson 2002 Svenska
23 Komplexbildning mellan stärkelse och lipider - i film samt i närvaro av en lipidmodifierad cellulosayta = Formation of starch and lipid complexes Maria Pettersson 1998 Svenska
24 Development of a method for determination of volatile organic compounds (BTEX) in groundwater with solid phase microextraction (SPME) in combination with GC-FID Maria Pettersson 1997 Engelska
25 Faktorssubstitution i den svenska stålindustrin - en fallstudie Maria Pettersson 2000 Svenska
26 Nybörjarstudenter vid samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner hösten 2000 - en undersökning genomförd av SOM-institutet Maria Pettersson 2001 Svenska
27 Miljöbalken och IPPC-direktivet Maria Pettersson 2002 Svenska
28 Miljörättsliga förutsättningar för vindkraftsetablering i Sverige Maria Pettersson 2003 Svenska
29 Whose Islam is the right Islam? - a study of the debate about how islamisation is affecting Muslim women in the multicultural society of Malaysia with focus on Muslim family law Maria Pettersson 2002 Engelska
30 Från nittonhundratal till tvåtusental - trender i studentopinionen Maria Pettersson 2001 Svenska
31 Hur går det för gentianorna? - Gentianella amarella och G. campestris i Uppland 1992 och 2003 Maria Pettersson 2004 Svenska
32-33 Renewable energy development and the function of law - a comparative study of legal rules related to the planning, installation and operation of windmills (flera utgåvor) Maria Pettersson 2008 Engelska
34 The dependence of restorative qualities in simulated environments as function of audio-visual load variations Maria Pettersson 2010 Engelska
35 ABF-biblioteket i Umeå 1924-1940 - en historieskrivning om ett bibliotek och dess verksamhet Maria Pettersson 1998 Svenska
36 Att plötsligt äga sin tid - hur man upplever pensioneringen och frågan om en meningsfull sysselsättning Maria Pettersson 1994 Svenska
37 Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet Maria Pettersson 2013 Svenska
38 Suomen historian jännät naiset Maria Pettersson 2022 Finska
39 Fältgentiana - en indikator på värdefulla naturbetesmarker Maria Pettersson 2006 Svenska
40 Skärgårdens odlingslandskap - vad hände med det lokala engagemanget? Maria Pettersson 2007 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.