Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Yvonne Liliegren 36 träffar

Titel Författare År Språk
21 Bolmens tillflöden - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
22 Tidans avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
23 Nissans nedre avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
24 Nissans övre avrinningsområde - naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
25 Tes t av system Aqua - version 2000-04-07 : 30 vattendrag i Jönköpings län : en rapport från regional miljöövervakning i Jönköpings län Linda Andersson 2000 Svenska
26 Biotopkartering vattendrag - Metodik för kartering av biotoper i och i anslutning till vattendrag Anton Halldén 2002 Svenska
27 Lagans avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
28 Våtmarker i Örebro län Norra delen Yvonne Liliegren 1998 Svenska
29 Biotopkartering av vattendrag i de västra delarna av Jönköpings län: sammanställning av data för Lagans ARO, 2006 Yvonne Liliegren 2006 Svenska
30 Nissans nedre avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
31 Nissans övre avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
32 Biotopkartering av vattendrag i de västra delarna av Jönköpings län: sammanställning av data för Nissans och Tidans ARO, 2006 Yvonne Liliegren 2006 Svenska
33 Tidans avrinningsområde: naturvärdesbedömning av vattendrag i Jönköpings län 2005 Maria Carlsson 2005 Svenska
34 Våtmarker i Örebro län Södra delen Yvonne Liliegren 1998 Svenska
35 Floraövervakning i Jönköpings län 2006: ett rikt odlingslandskap Margareta Edqvist 2007 Svenska
36 Regionalt miljöövervakningsprogram för Jönköpings län 2015-2020 Yvonne Liliegren 2014 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.