Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: göteborg 144229 träffar

Titel Författare År Språk
21 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg D. 1 - ett program för bevarande 1999 Svenska
22 Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Göteborg D. 2 - ett program för bevarande 2000 Svenska
23 Vi byggde Göteborg Torsten Hansson 1998 Svenska
24 Göteborg, herrgårdarnas stad Sören Skarback 1995 Svenska
25-26 Göteborg (flera utgåvor) 2003 Svenska
27 Göteborg - skisserade skildringar af Sveriges andra stad i våra dagar jämte en återblick på dess minnen Albert Cederblad 1884 Svenska
28 Konstens Göteborg - nedslag i fyra sekel 2002 Svenska
29 Byggnader i Göteborg - Buildings in Göteborg : en guide till 1900-talsarkitektur 1979 Svenska
30 Göteborgsoperan - arkitektens skisser = The Gothenburg Opera House : the architect's sketches Bertil Böös 1993 Svenska
31 Göteborg, Göteborg Evert Lundström 1995 Tyska
32 Göteborg, Göteborg Evert Lundström 1995 Svenska
33 Inomregional samverkan, Göteborg Sverige 1983 Svenska
34 Vattenbyggnadskonst i Göteborg under 200 år Hans Bjur 1988 Svenska
35 Brandkatastrofen i Göteborg - drabbade, medier, myndigheter : betänkande Informationsutredningen om brandkatastrofen i Göteborg 1999 Svenska
36 -inte bara Göteborg - dokument ur de införlivade kommunernas historia Beata Losman 1996 Svenska
37 Göteborg Otto Thulin 1948 Svenska
38 Storstadens livsstilar och boendekarriärer - en etnologisk intervjuundersökning från 80-talets Göteborg Magnus Mörck 1991 Svenska
39 En kort beskrifning öfwer den wid Wästra hafvet belägna, wäl bekanta och mycket berömliga siö- handel- och stapulstaden Götheborg utur åtskillige trowärdige historieböcker, gamla bref, minnesmärken och andre tilförlåtelige bewis, både med nöye och flit sammanletad Eric Cederbourg 1986 Svenska
40 Ostindiska huset - Göteborgs museum Ingmar Hasselgréen 1983 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.