Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: straffrätt enligt brottsbalken 26 träffar

Titel Författare År Språk
21 Brott och påföljd - en orientering om svensk straffrätt enligt brottsbalken Alvar Nelson 1968 Svenska
22 Tillåten förmån eller förbjuden muta? - vad gäller enligt korruptionsbestämmelserna i brottsbalken? : vad gäller enligt marknadsföringslagen? Sten Tengelin 1978 Svenska
23 Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken Ivar Strahl 1965 Svenska
24 Våld mot tjänsteman och andra närbesläktade brott enligt 17 kap 1-5 §§ brottsbalken Gösta Westerlund 1990 Svenska
25 Specialstraffrätt Erik Svensson 2021 Svenska
26 Trafikbrottslagen Olle Hoflund 1996 Svenska

Förra sidan 1 2

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.