Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olle Andersson 112 träffar

Titel Författare År Språk
81 Brunnar - undersökning, dimensionering, borrning, drift Ann-Carin Andersson 1984 Svenska
82-83 Akvifervärmelagring i sandsten vid hög temperatur i Ängelholm - förstudie (flera utgåvor) Olof Andersson 1988 Svenska
84 The bioreactor at Knislinge - first experimental results Olof Andersson 1993 Engelska
85 Borrning och dokumentation = - Drilling and documentation : borrningsteknik jämte metodik för geologisk datainsamling under borrnings gång Olof Andersson 1981 Svenska
86 The Flädie groundwater heatpump plant - experiences from the first years of operation Olof Andersson cop. 1988 Engelska
87 Förutsättningar för introduktion av geotermi i SV Skåne - NE-projekt 4560-231 Olof Andersson 1982 Svenska
88 Geotermi i sydvästra Skåne - NE-rapport Olof Andersson 1982 Svenska
89-90 Geotermisk värme till fjärrvärmenät i Vellinge - förstudie (flera utgåvor) Olof Andersson 1980 Svenska
91-92 Geotermisk värmecentral i Klintehamn - förprojektering (flera utgåvor) Olof Andersson 1983 Svenska
93-94 Grundvattenvärme till 212 äldre centraluppvärmda villor - förstudie och förprojektering i Bjärred (flera utgåvor) Olof Andersson 1983 Svenska
95-96 Innovative and cost-effective cold storage applications in Sweden - IEA Annex 7 (flera utgåvor) Olof Andersson 1994 Engelska
97 Scaling and corrosion - annex VI - environmental and chemical aspects of thermal energy storage in aquifers Olof Andersson 1992 Engelska
98-99 Utnyttjande av överskottsvärme i grundvatten vid konstgjord infiltration - förstudie (flera utgåvor) Olof Andersson 1982 Svenska
100 Värme ur Rönne å till Ängelholms fjärrvärmenät - förstudie och allmän potentialanalys Olof Andersson 1984 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.