Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: hardemo 127 träffar

Titel Författare År Språk
101 Bebyggelsen i Drumlinområdet - riksintresseområdet T10 : kulturhistorisk utredning : Edsberg, Hackvad, Hardemo, Knista, Viby socken, Hallsberg, Kumla, Lekeberg kommun, Närke Boel Melin 2011 Svenska
102 Till de vid riksdagsmannaval i bondeståndet röstberättigade inom Hardemo, Edsbergs och Lekebergs härader i Örebro län Carl Gustaf Sköldberg 1861 Svenska
103 Järnframställning vid Stora Älberg - Närke, Hardemo socken, Stora Älberg 1:3 och 1:45 RAÄ 131-137 och RAÄ 139-142 Catarina Karlsson 2002 Svenska
104 Villkoren för ett framgångsrikt väckelsearbete - Praktiska vinkar och råd : Föredrag Ernst Modersohn 1932 Svenska
105 Evangelisten och budskapet Gustaf Fredberg 1941 Svenska
106-107 Evangelium i ett nötskal - Bibelstudium : Efter ett föredrag, upptecknat på åhörares begäran (flera utgåvor) Gustaf Fredberg 1945 Svenska
108 På 16-veckorsfärd Sydafrika-Sverige Carl Fridolv 1947 Svenska
109 Helgelseförbundets missionärer - Biografiskt album 1949 Svenska
110 Sydafrika tur och retur - I missionens ärende Henning Karlsson 1949 Svenska
111 Ungdom och kärlek Stig Abrahamsson 1951 Svenska
112 Är det synd? Stig Abrahamsson 1952 Svenska
113 Ny kraftledning på sträckan Lindbacka-Östansjö - arkeologisk utredning steg 1 - KMKB : Örebro, Täby, Kräcklinge, Hardemo, Viby och Hallsberg socknar, Närke, Örebro, Lekebergs, Kumla och Hallsbergs kommuner, Örebro län Britta Wennstedt Edvinger cop. 2012 Svenska
114 Kartering av skyddsvärda ädlalövträd med höga naturvärden-i drumlinområdet i Västernärke, Örebro län Henrik Josefsson 2007 Svenska
115-117 Handlingar, angående den predikande pigan Carin Persdotter från Neriket och Hardemo socken. Innehållande: 1:mo, kongl. collegii medici underdåniga yttrande til kongl. maj:t, hwarwid är bifogat assessorens doctor Odhelii votum. 2:do - probstens i hennes födelse-ort mag. Göstaf Hedins intygande och berättelse, ingifwen til Stockholms stads consistorium. Stockholm, tryckt i för detta kongl. tryckeriet, 1773 (flera utgåvor) 1773 Svenska
118 Ett kalt blåsande sorge wäder hördt då den ährewördige och wällärde herren herr Samuel Hallman Danielson fordom waksamme och wällmeriterad kyrckioherde öfwer Hardemo församling på sitt 44 ålders åhr detta jordiska och timmeliga lefwernet uthi ett ewigt och oförwanskeliget lijf förbytte den 29 junii 1708 och den 30 septemb. samma åhr med förnähm lijk process beledsagades til sitt hwijlorum uthi Hardemo kyrckia 1708 Svenska
119 Matarledning Ockelbo - Östansjö, sträckan genom Örebro län - Närke (Örebro län): Viby socken (Hallsbergs kommun), Hardemo socken (Kumla kommun), Hackvads och Kräcklinge socknar (Lekebergs kommun) samt Kils, Tysslinge och Vintrosa socknar (Örebro kommun) : Västmanland (Örebro län): Linde och Ramsbergs socknar (Lindesbergs kommun), Ljusnarsbergs socken (Ljusnarsbergs kommun) samt Nora socken (Nora kommun) Olof Pettersson 2004 Svenska
120 Hedvig og klassens prinsesse Frida Nilsson 2019 Norska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.