Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: tham 967 träffar

Titel Författare År Språk
121-122 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Bror Gustaf Bergman af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 27 april 1844 p v. t. f. m 7 (flera utgåvor) Wilhelm Tham 1844 Svenska
123 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Andreas Gabriel Ödmann af Gestricio-Helsinge landskap på gustavianska lärosalen d. 24 april 1844 p. v. t. f. m 5 Wilhelm Tham 1844 Svenska
124 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 1, Beskrifning öfver Örebro län Wilhelm Tham 1849 Svenska
125 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Conrad Julius Anstrin pipersk stipendiat, af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.15 maj 1844 p. v. t. f. m 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
126 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Edvard Walmstedt af Södermanlands och Nerikes landskap på gustavianska lärosalen den 17 april 1844 p. v. t. f. m 1 Wilhelm Tham 1844 Svenska
127 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Alfred Billberg med. phil. cand. af Stockholms landskap på gustavianska lärosalen d.24 april 1844 p. v. t. e. m 6 Wilhelm Tham 1844 Svenska
128 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens tid. Historisk-statistisk afhandling hvilkens första afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tllstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Lars Anton Bistedt med. phil. cand. af Norrlands landskap på gustavianska lärosalen d. 20 april 1844 p. v. t. e. m 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
129 Franska kyrkans ställning, i förhållande till staten och läroverken, sedan revolutionens början. Historisk-statistisk afhandling hvilkens andra afdelning med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala tillstånd till offentlig granskning framställes af Carl Vilh. Aug. Tham ... och Peter Henr. Fredr. Graeve med. phil. cand. af Uplands och Roslags landskap på gustavianska lärosalen d. 4 maj 1844 p. v. t. e. m 4 Wilhelm Tham 1844 Svenska
130-131 Water hyacinth (Eichhornia crassipes) - biomass production, ensilability and feeding value to growing cattle (flera utgåvor) Ho Thanh Tham 2012 Engelska
132-134 Beskrifning öfver Stockholms län (flera utgåvor) Wilhelm Tham 1978 Svenska
135 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 3, Beskrifning öfver Upsala län Wilhelm Tham 1850 Svenska
136 Beskrifning öfver Sveriges rike Bd 1. H. 4, Beskrifning öfver Stockholms län Wilhelm Tham 1850 Svenska
137-138 Beskrifning öfver Upsala län (flera utgåvor) Wilhelm Tham 1850 Svenska
139-140 Beskrifning öfver Westerås län (flera utgåvor) Wilhelm Tham 1849 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.