Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Anders Marner 33 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Tema: Bildanalys (flera utgåvor) Anders Marner 2009 Svenska
3 Bild i grundskolan - en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 2015 Svenska
4 Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska - skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen: bild, musik och svenska under påverkan Resultatdialog 2013 Per-Olof Erixon 2013 Svenska
5 Ny teknik påverkar förutsättningar för lärande i bild, musik och svenska. Skolämnesparadigm och undervisningspraktiker i skärmkulturen - bild, musik och svenska under påverkan Per-Olof Erixon 2013 Svenska
6-7 Split vision - en studie av designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang (flera utgåvor) Lars Fager 2017 Svenska
8 Vad, hur och varför i slöjdämnet - textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen Åsa Jeansson 2017 Svenska
9 Läsningens och skrivandets bilder - en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling Carin Jonsson 2006 Svenska
10 Bildundervisning i möte med samtidskonst - bildlärares professionella utveckling i olika skolformer Anna Jonsson Widén 2016 Svenska
11 KLÄM - Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk 2013 Svenska
12 Behövs grundskolans ämnen? Highlights från forskarkonferensen 9-10 februari 2005 Anders Marner 2005 Svenska
13 Bild - En samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning Anders Marner 2008 Svenska
14-15 Burkkänslan - surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod (flera utgåvor) Anders Marner 1999 Svenska
16 Christer Strömholm och personligheten Anders Marner 1998 Svenska
17 En kulturskola för alla - estetiska ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv Anders Marner 2003 Svenska
18-19 "Evaluation of the International Fantasy Design project" - "utvärdering av ett samtida konstprojekt - Som nu ungefär" (flera utgåvor) Anders Marner 2008 Engelska
20 Konsten att göra en pudel Anders Marner 2012 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.