Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Elin Karlsson 12 träffar

Titel Författare År Språk
1 Filmer kommunikationssatsning sociala barn- och ungdomsvården – jurister presenterar uppdaterade handböcker 2020 Svenska
2 Ankan Fryne och hennes enorma tryne Elin Karlsson cop. 2011 Svenska
3-4 Clinical potential of the mTOR effectors S6K1, S6K2 and 4EBP1 in breast cancer (flera utgåvor) Elin Karlsson 2014 Engelska
5 Drömmar från förr och nu Elin Karlsson 1998 Svenska
6 Influence of hole geometry on coating quality Elin Karlsson 2008 Engelska
7 Iron-base superalloy JBK-75 - an investigation on its potential for use in space nozzle walls = Den järnbaserade superlegeringen JBK-75 och dess användbarhet i raketmunstycken Elin Karlsson 2007 Engelska
8 Novel biomarkers predicting long-term survival in breast cancer Elin Karlsson 2009 Engelska
9 Rapsprodukter som foder till mjölkkor = - Rapeseed products as feed for dairy cows Elin Karlsson 2002 Svenska
10 Social validitet för försäkringsmedicinska utredningar och påföljande myndighetsbeslut inom sjukförsäkringen Elin Karlsson 2019 Svenska
11 Styrmedel för att uppnå högre resursutnyttjande vid Arendalterminalen - en analys av enhetsflödet genom terminalen Elin Karlsson 2005 Svenska
12 Vuxenanknytning - en kvalitativ studie av 20 unga vuxna anknytningsmönster Elin Karlsson 1999 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.