Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik A. Nielsen 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Arbejdersange - en antologi 1974 Danska
2 Efterklange - et Grundtvig-seminar 1983 Danska
3 Hvad er så danskhed? 2005 Danska
4 Ideologihistorie 1, Organismetænkningen i dansk litteratur 1770-1870 1975 Danska
5 Ideologihistorie 3, Modernismen i dansk lyrik 1870-1970 1976 Danska
6 Litteratur-historier - perspektiver på dansk teksthistorie 1700-1970 Jette Lundbo Levy cop. 1994 Danska
7 Hvem ejer Shakespeare? - det gamle teater i det moderne Lars Liebst 1999 Danska
8 Fortolkningens veje - et lærestykke om Edgar Allan Poe Erik A. Nielsen 1978 Danska
9 H.A. Brorson - pietisme, meditation, erotik : billed-sprog III Erik A. Nielsen 2013 Danska
10 Holbergs komik Erik A. Nielsen 1984 Danska
11 Kristendommens retorik - den kristne digtnings billedformer Erik A. Nielsen 2009 Danska
12 Lars Ahlin - studier i sex romaner Erik A. Nielsen 1968 Svenska
13 Livsbilleder - om digtningens udtryksformer Erik A. Nielsen cop. 1990 Danska
14 Livsbilleder 1 - om digtningens udtryksformer Erik A. Nielsen Cop. 1990 Danska
15 Livsbilleder 2, Antologi - om digtningens udtryksformer Erik A. Nielsen Cop. 1990 Danska
16 Søvnløshed - modernisme i digtning, maleri og musik A. Erik Nielsen 1982 Danska
17 Thomas Kingo - barok, enevælde, kristendom Erik A. Nielsen 2010 Danska
18 Hjortens flugt Christian Winther 1999 Danska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.