Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Fredrika Bremer 604 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Teckningar utur hvardagslifvet D. 2, Den ensamma Famillen H*** Tröstarinnan Miniaturer (flera utgåvor) Fredrika Bremer 1831 Svenska
3 Teckningar utur hvardagslifvet D. 3, Famillen H*** Forts. Fredrika Bremer 1831 Svenska
4 Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 4, Hemmet eller Familjesorger och fröjder : i fyra avdelningar Fredrika Bremer 1840 Svenska
5 Nya teckningar utur hvardagslifvet Del 6, En dagbok Fredrika Bremer 1843 Svenska
6 Nya teckningar utur hvardagslifvet Del 5, En dagbok Fredrika Bremer 1843 Svenska
7 Lifvet i Gamla Verlden D. 1, Schweits - dagboks-anteckningar under resor i Söder- och Österland Fredrika Bremer 1860 Svenska
8 Teckningar utur hvardagslifvet D. 1, Axel och Anna Tvillingarne Förhoppningar Bref öfver Stockholms soupéer Fredrika Bremer 1828 Svenska
9 Teckningar utur hvardagslifvet D. 3, Famillen H*** - : fortsättning Fredrika Bremer 1831 Svenska
10 Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 9, Hertha, eller en själs historia : teckning ur det verkliga lifvet Fredrika Bremer 1856 Svenska
11 Nya teckningar utur hvardagslifvet D. 5, Strid och frid eller några scener i Norge Fredrika Bremer 1840 Svenska
12 Samlade skrifter i urval Bd 1, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1928 Svenska
13 Samlade skrifter i urval Bd 2, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1928 Svenska
14 Samlade skrifter i urval Bd 3, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska
15 Samlade skrifter i urval Bd 5, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska
16 Samlade skrifter i urval Bd 7, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska
17 Samlade skrifter i urval Bd 9, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska
18 Samlade skrifter i urval Bd 10, Livet i gamla världen, 1 Fredrika Bremer 1929 Svenska
19 Samlade skrifter i urval Bd 4, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska
20 Samlade skrifter i urval Bd 6, Teckningar ur vardagslivet Fredrika Bremer 1929 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.