Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Henrick Blank 29 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Fladdermusfaunan i Jönköpings län (flera utgåvor) Henrick Blank 2008 Svenska
3 Fågelinventering Anderstorps store mosse Henrick Blank 2000 Svenska
4-5 Fågellivet på skyddade myrmarker i Jönköpings län (flera utgåvor) Henrick Blank 2004 Svenska
6 Fåglar i Rocksjöområdet: fågelområde nära centrala Jönköping. Henrick Blank 2006 Svenska
7 Fåglar vid sjöar och vattendrag på höglandet Henrick Blank 2002 Svenska
8 Fåglar vid sjön Solgen. Del I: Häckande sjöfågel i Solgen 2005 (examensarbete av Malin Gustavsson) Del II: Hackspettsfaunan vid Solgen Henrick Blank 2006 Svenska
9 Förslag till metod för regional screening av miljögifter 2000 - framtagning och tillämpning av metod screening av miljögifter inom Emåns avrinningsområde Henrick Blank 2000 Svenska
10 Handledning för hantering av oljeskadade uttrar Henrick Blank 2009 Svenska
11 Hotade arter i Jönköpings län 2004/05 - planering och genomförande av åtgärder Henrick Blank 2005 Svenska
12 Inventering av klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) i Jönköpings län 2005 Henrick Blank 2006 Svenska
13 Inventering av strimsporig hjorttryffel i Sverige: (Elaphomyces striatosporus). Henrick Blank 2006 Svenska
14 Materialflöden från samhälle till miljö kring Emån - ett sätt att förutspå framtida miljögifter? Henrick Blank 2001 Svenska
15 Miljögifter i Emån - sammanställning av kunskap och framtagning av databas Henrick Blank 2000 Svenska
16 Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2007 Henrick Blank 2008 Svenska
17 Nationellt miljögiftsseminarium: 12-13 juni, 2002 Nässjö Henrick Blank 2002 Svenska
18 Screening av nonylfenoletoxylater i Emån - uppföljning av Regional screening (II) : uppföljning (II) till projektet för framtagning och tillämpning av metod för screening av miljögifter inom Emåns avrinningsområde Henrick Blank 2002 Svenska
19 Test av fältmanual för uppföljning och basinventering i habitat 7140: öppna svagt vävda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn Henrick Blank 2006 Svenska
20 Tjädern i Jönköpings län - beståndstrender och pilottest för att med satellitbild identifiera gynnsamma marker för tjädern Henrick Blank 2005 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.