Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: I. Kostial 6 träffar

Titel Författare År Språk
1 Processtyrning av ugnar I. Kostial 1970-1971 Svenska
2 Processtyrning av ugnar 1, Matematisk modell för simulering av värmningsugnar I. Kostial 1970 Svenska
3 Processtyrning av ugnar Bil. 2, Bil. 3 Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesaera för rätvinkligt respektive parallellt belägna rektanglar, Grovskissering av matematisk modell för beräkning av värmeövergång i ugnsrummet I. Kostial 1971 Svenska
4 Processtyrning av ugnar Bil. 4, Bil. 5 Beräkning av temperaturer i vägg, valv och gods ... Bil. 6 Beräkning av specifika värmevärdet för olika, Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två rektanglar I. Kostial 1971 Svenska
5 Processtyrning av ugnar Bil. 7, Program för utskrift av ingångsdata samt program för kontroll av ingångsdata vid beräkning av direkta utbytesareor I. Kostial 1971 Svenska
6 Processtyrning av ugnar Bil. 8, Bil. 9 Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två parallellt belägna parallelltrapets, Beskrivning av underprogram för beräkning av direkt utbytesarea mellan två rätvinkligt belägna ytor I. Kostial 1971 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.