Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Illustrerad svensk litteraturhistoria 73 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Forntiden och medeltiden (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
3-4 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Reformationstiden och stormaktstiden (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
5-6 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Frihetstiden (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
7-8 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4, Gustavianska tiden (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
9-10 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Romantiken (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
11-12 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 6, Efterromantiken (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
13-14 Illustrerad svensk litteraturhistoria (flera utgåvor) Henrik Schück 1985 Svenska
15 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 7, Den nya tiden Henrik Schück 1932 Svenska
16 Illustrerad svensk litteraturhistoria 1, Sveriges litteratur till frihetstidens början Henrik Schück 1896 Svenska
17 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4. Bd 1, Svensk litteratur under realismens och efterhumanismens samt naturalismens tid (från senare hälften af 1830-talet till inemot sekelskiftet) Henrik Schück 1915 Svenska
18 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 8, Fyra decennier av nittonhundratalet Henrik Schück 1949 Svenska
19 Ny illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Fyra decennier av nittonhundratalet 1958 Svenska
20 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Sveriges litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarfvet Henrik Schück 1911-1912 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.