Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Haartman 89 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sciagraphia morborum, cujus partem septimam, venia experient. facult. medicæ in Regia Acad. Aboëns. ventilandam exhibent, præses dn. doct. Johann. J. Haartman ... et respondens Joh. Christ. Haartman, Angermannus. In auditorio majori die Junii anni MDCCLXXXI. Horis ante meridiem solitis 7 Johan Haartman 1781 Latin
2 Examen verborum Christi: Joh. I. 47. Ecce Nathanael verè Israelita dissertatione hac philologica institutum; et cum consensu ampl. facult. philos. in Regia Academ. Aboënsi, sub præsidio m. Joh. Haartman, log. & methaph. prof. reg. & ord. Publice, pro gradu in philosophia, expositum a S:ae R:ae M:tis alumno, Henr. Joh. Haartman Gust. f. Gevaliensi. Die I. Martii a. MDCCXXXV. Loco & horis consvetis Johan Haartman 1735 Latin
3 Ad celebrandam festivitatem inauguralem medicam magnos litterarum patronos, hospites, patres, civesque academicos et urbicos, reverenter et perofficiose invitat Johannes Joh. Haartman, promotor Johan Haartman 1781 Latin
4 Dissertatio academica de apoplexia, quam...præside ... Johanne J. Haartman ... ventilandam sistit Nikolaus Avellan ... In auditorio majori die xiii novembris anni mdcclxxi Johan Haartman 1771 Latin
5 Dissertatio academica, de noxio phosphori urinæ in medicina usu, quam cons. exper. facult. medic. Aboëns. præside viro celeberrimo dn. doct. Johanne J. Haartman, ... ventilandam sistit ... Emmanuel Elfvenberg, Satacundensis. In auditorio majori die XVIII Decembr. anni MDCCLXXIII Johan Haartman 1773 Latin
6 Dissertatio medico-chirurgica, sistens meletemata quaedam de ulceribus, et boracis in iisdem usu. Cujus partem primam consensu experient. facult. medicae Aboëns. Praeside dn. doct. Johanne J. Haartman, ... Pro gradu doctoris proponet Gabriel Ericus Haartman, facult. medic. adjunctus & anat. prosector. In auditorio majori die XV. Junii anni MDCCLXXXI. Horis ante & post meridiem solitis Johan Haartman 1781 Latin
7 Fundamenta diætetica, quæ dissertatione academica ... præside ... Johanne J. Haartman ... pro gradu doctoris ventilanda exhibet Emanuel Elfvenberg, in auditorio majori die decembris anni MDCCLXXVII ... H.A.&P.M.C Johan Haartman 1777 Latin
8 Föreläsningar öfver archiatern von Linnés Materia medica Johan Haartman Svenska
9 Haartmans läkarebok av år 1765 Johan Haartman 1963 Svenska
10 Neuwo ja julistus, kuinga eläinden rutto eli tartuwainen ambu-tauti Suomesa taitaan estettää ja parattaa, assessorilda doct. Haartmannilda Turusa ennen tätä ulosannettu, mutta nyt ojettu, lisätty ja suomexi käätty Johan Haartman 1774? Finska
11 Om boskaps-pesten i Finland, och desz förekommande samt botande af doct. Haartman. =(Rubr.) S. impr.= Johan Haartman 1761 Svenska
12 Om boskaps pesten, til disputations ämne för stipendiarierne författadt och uti Åbo academie försvaradt af ... Joh. Haartman, och ... Gabriel Bonsdorff, den 4. juni, 1783 Johan Haartman 1783 Svenska
13 Om bästa sånings-tiden uti Åbo län om hösten Johan Haartman 1779 Svenska
14 Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne, författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772. =(Rubr.)= (Åbo, tryckt hos Johan C. Frenckell.) Johan Haartman 1772 Svenska
15 Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772. =(Rubr.)= (Åbo, tryckt hos Johan C. Frenckell. Stockholm, omtryckt hos - Andreas Holmerus 1772.) Johan Haartman 1772 Svenska
16 Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne, författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772 Johan Haartman 1772 Svenska
17 Om skärgårds febren omkring Åbo til disputations ämne för stipendiarierne, författadt och uti Åbo Acad. försvaradt af medicinæ profess. och Wasa ridd. doct. Joh. Haartman, och medicinæ studiosen Johan Christ. Florin, den 13 junii 1781 Johan Haartman 1781 Svenska
18 Påminnelser vid sättet at göda åkrar Johan Haartman 1778 Svenska
19 Sciagraphia morborum, cujus partem octavam, venia experient. facult. medicæ in Regia Acad. Aboëns. ventilandam exhibent, præses dn. doct. Johann. J. Haartman ... et respondens Stipendiarius Wahlianus Michael Enelund, Ostrobotniensis. In auditorio majori die Junii anni MDCCLXXXI. Horis ante meridiem solitis 8 Johan Haartman 1781 Latin
20 Sciagraphia morborum, cujus partem primam, venia experient. facult. medicæ in Regia Acad. Aboëns. Ventilandam exhibient Johan Haartman 1779 Latin

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.