Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Johan Haartman 91 träffar

Titel Författare År Språk
1 Sciagraphia morborum, cujus partem septimam, venia experient. facult. medicæ in Regia Acad. Aboëns. ventilandam exhibent, præses dn. doct. Johann. J. Haartman ... et respondens Joh. Christ. Haartman, Angermannus. In auditorio majori die Junii anni MDCCLXXXI. Horis ante meridiem solitis 7 Johan Haartman 1781 Latin
2 Examen verborum Christi: Joh. I. 47. Ecce Nathanael verè Israelita dissertatione hac philologica institutum; et cum consensu ampl. facult. philos. in Regia Academ. Aboënsi, sub præsidio m. Joh. Haartman, log. & methaph. prof. reg. & ord. Publice, pro gradu in philosophia, expositum a S:ae R:ae M:tis alumno, Henr. Joh. Haartman Gust. f. Gevaliensi. Die I. Martii a. MDCCXXXV. Loco & horis consvetis Johan Haartman 1735 Latin
3 Haartmans läkarebok av år 1765 Johan Haartman 1963 Svenska
4-5 Indelning i ört-riket efter Systema naturae (flera utgåvor) Carl von Linné 1976 Svenska
6 Carl von Linnés Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ Carl von Linné 1777 Svenska
7 Om boskaps-pesten i Finland, och desz förekommande samt botande af doct. Haartman. =(Rubr.) S. impr.= Johan Haartman 1761 Svenska
8 Svar på kongl. vetensk. academiens fråga, huru all slags frisel kan förekommas och botas, så hos barnsängs-hustrur, som andra? Hvilken fråga varit framstäld, at besvaras år 1769. =Anon.= På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1770 David von Schulzenheim 1770 Svenska
9 Swar på den af kongl. wettenskaps academien för år 1769. framstälte frågan: huru all slags frisel kan förekommas och botas, så hos barnsängs-hustrur som andra? På föreskrefwen tid ingifwit och sedermera något omständeligare utfördt af - Johan Johanson Haartman. ... Stockholm, tryckt hos Wennberg & Nordström år 1770. (Uplagd på egen bekost. af Wennberg och Nordström. à 1 d. 16 ö. ex.) Johan Haartman 1770 Svenska
10 Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och motande, genom lätta och enfaldiga hus-medel; samt et litet res- och hus-apothek; dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle at rådfråga läkare, sammanfattadt och utgifwit af Joh. Joh:son Haartman ... Tryckt i Stockholm och Åbo, 1759 Johan Haartman 1759 Svenska
11 Tydelig underrättelse, om de mäst gångbara sjukdomars kännande och motande, genom lätta och enfalliga hus-medel; samt et litet res- och hus-apothek; dem til tjenst, som ej hafwa tilfälle at rådfråga läkare, med åtskilliga förbätringar - och tilökningar, andra gången sammanfattad och utgifwen af Joh. Joh:son Haartman ... Åbo, tryckt hos Joh. Christoph. Frenckell, 1765 Johan Haartman 1765 Svenska
12 Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne, författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772. =(Rubr.)= (Åbo, tryckt hos Johan C. Frenckell.) Johan Haartman 1772 Svenska
13 Om pesten; til disputations ämne för stipendiarierne författadt, och uti Åbo acad. försvaradt af ... J.J. Haartman, och ... Emanuel Elfvenberg, den februarii 1772. =(Rubr.)= (Åbo, tryckt hos Johan C. Frenckell. Stockholm, omtryckt hos - Andreas Holmerus 1772.) Johan Haartman 1772 Svenska
14 Til det allmännas tjenst äro här några medel hopsamlade och upteknade, som erfarenheten har wist wara tjenliga och gagneliga uti boskaps-päst eller graszerande siukdom. =(Rubr.)=/(Haartman.) (Norrköping, tryckt hos Johan Edman, år 1764.) Johan Haartman 1764 Svenska
15 Herr archiaterns och riddarens d. Caroli Linnæi Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ, på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... Stockholm, trykt hos Lars Salvius, 1753 Carl von Linné 1753 Svenska
16 Herr archiaterns och riddarens d. Carl von Linné's Indelning i ört-riket, efter Systema naturæ, på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... Och nu andra gången uplagd, ändrad och tilökt efter 13:de uplagan af systemet Carl von Linné 1777 Svenska
17 Om bästa sånings-tiden uti Åbo län om hösten Johan Haartman 1779 Svenska
18 Påminnelser vid sättet at göda åkrar Johan Haartman 1778 Svenska
19 Om boskaps pesten, til disputations ämne för stipendiarierne författadt och uti Åbo academie försvaradt af ... Joh. Haartman, och ... Gabriel Bonsdorff, den 4. juni, 1783 Johan Haartman 1783 Svenska
20 Dissertatio academica de apoplexia, quam...præside ... Johanne J. Haartman ... ventilandam sistit Nikolaus Avellan ... In auditorio majori die xiii novembris anni mdcclxxi Johan Haartman 1771 Latin

1 2 3 4 5 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.