Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Karl Warburg 335 träffar

Titel Författare År Språk
1 Samlade skrifter Anna Maria Lenngren 1917-1926 Svenska
2 Samlade skrifter D. 1 Anna Maria Lenngren 1917 Svenska
3 Samlade skrifter D. 2 Anna Maria Lenngren 1918 Svenska
4 Samlade skrifter D. 3 Anna Maria Lenngren 1926 Svenska
5 Carl Snoilsky - hans lefnad och skaldskap Karl Warburg 1905 Svenska
6-7 Illustrerad svensk litteraturhistoria (flera utgåvor) Henrik Schück 1926-1949 Svenska
8 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Sveriges litteratur till frihetstidens början Henrik Schück 1911 Svenska
9 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Sveriges litteratur under frihetstiden och gustavianska tidehvarfvet Henrik Schück 1912 Svenska
10 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Sveriges litteratur under nyhumanismens och nyromantikens tid (från 1809 till inemot 1830-talets slut) Henrik Schück 1913 Svenska
11 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4. Bd 1, Svensk litteratur under realismens och efterhumanismens samt naturalismens tid (från senare hälften af 1830-talet till inemot sekelskiftet) Henrik Schück 1915 Svenska
12 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4. Bd 2, Sveriges litteratur under realismens och efterhumanismens samt naturalismens tid (från slutet af 1830-talet till inemot sekelskiftet Henrik Schück 1916 Svenska
13 Anna Maria Lenngren Karl Warburg 1917 Svenska
14 Olof Dalin - hans lif och gerning Karl Warburg 1884 Svenska
15 Lidner - ett bidrag till Sveriges litteraturhistoria Karl Warburg 1889 Svenska
16 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 1, Forntiden och medeltiden Henrik Schück 1926 Svenska
17 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 2, Reformationstiden och stormaktstiden Henrik Schück 1927 Svenska
18 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 3, Frihetstiden Henrik Schück 1927 Svenska
19 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 4, Gustavianska tiden Henrik Schück 1928 Svenska
20 Illustrerad svensk litteraturhistoria D. 5, Romantiken Henrik Schück 1929 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.