Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Manfred Mustafa Floderus 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 Anders Magnus Kjelldahl - Biografi. Manfred Mustafa Floderus 1872 Svenska
2 Apparat für den ersten Unterricht in den vier Rechnungsarten mit ganzen Zahlen und Decimalzahlen Manfred Mustafa Floderus 1872 Svenska
3 Berättelse afgifven till kongl. ecclesiastik-departementet öfver en sommaren 1862 verkstäld pedagogisk resa Manfred Mustafa Floderus 1863 Svenska
4-8 Fysikens första grunder - till elementarlvkts tjenst utg (flera utgåvor) Manfred Mustafa Floderus 1888?-1903 Svenska
9 Fysikens första grunder 1, Förra delen. Mekanik - till elementar-läroverkens tjenst Manfred Mustafa Floderus 1873 Svenska
10-11 Fysikens första grunder 1, Mekanik (flera utgåvor) Manfred Mustafa Floderus 1886 Svenska
12 Fysikens första grunder 1:1, Statiken Manfred Mustafa Floderus 1902 Svenska
13 Fysikens första grunder 1:2, Dynamiken Manfred Mustafa Floderus 1903 Svenska
14-17 Fysikens första grunder 2:1, Läran om ljudet och ljuset - till elementarlvkts tjenst utg (flera utgåvor) Manfred Mustafa Floderus 1899 Svenska
18-20 Fysikens första grunder 2:2, Läran om magnetismen, elektriciteten och värmet - till elementarlvkts tjenst utg (flera utgåvor) Manfred Mustafa Floderus 1888 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.