Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Margareta Hyd`en 36 träffar

Titel Författare År Språk
1 Woman battering as a marital act - interviewing and analysis in context Margareta Hydén 1994 Engelska
2 Woman battering and father-daughter incest disclosure - discourses of denial and acknowledgement Margareta Hydén 1994 Engelska
3 Det upprepade våldet mot kvinnor i äktenskapet och frågan om manlig ansvarsbefrielse Margareta Hydén 1994 Svenska
4 Verbal aggression as prehistory of woman battering Margareta Hydén 1995 Engelska
5 Mot en förståelse av kvinnomisshandel som en social process Margareta Hydén 1996 Svenska
6 Att skiljas i främmande land - invandrares möte med familjerätt och familjerådgivning Yvonne Sjöblom 1997 Svenska
7 The world of the fearful - battered women's narratives of leaving abusive husbands Margareta Hydén 2000 Engelska
8-9 Woman battering as marital act - the construction of a violent marriage (flera utgåvor) Margareta Hydén 1994 Engelska
10 Samtal om den nya familjen och det eviga föräldraskapet Margareta Hydén 2002 Svenska
11-12 Kvinnomisshandel inom äktenskapet - mellan det omöjliga och det möjliga (flera utgåvor) Margareta Hydén 2008 Svenska
13-14 Utbildning i familje- och nätverksarbete vid särskilda ungdomshem (flera utgåvor) Margareta Hydén 2001 Svenska
15 Att studera berättelser - samhällsvetenskapliga och medicinska perspektiv 1997 Svenska
16 For the child`s sake: parents and social workers discuss conflict-filled parental relations after divorce Margareta Hyd`en 2001 Svenska
17 Den berättarfokuserade intervjun Margareta Hydén 2000 Svenska
18 Våldets onda cirklar - En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld Peter M. Jansson 2016 Svenska
19 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer Margareta Hydén 2016 Svenska
20 Skolans möjligheter att stödja barn med svåra uppväxtvillkor på landsbygd - en studie i professionalitet och medmänsklighet Margareta Hydén 2014 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.