Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Maud Backéus 27 träffar

Titel Författare År Språk
1 Spela flera pjäser - elva dramatiker skriver för unga skådespelare 1992 Svenska
2 Snödrottningen H. C. Andersen 1994 Svenska
3 Barn - drama - skola - en rapport om ett barnteaterprojekt 1979-80 Maud Backéus 1982 Svenska
4 Barn - drama - skola, Rapport från barn- och ungdomsteaterfestivalen i Kristianstads län, november 1979 - en rapport om ett barnteaterprojekt 1979-80 Maud Backéus 1982 Svenska
5 Barn - drama - skola, Rapport från barn- och ungdomsteaterfestivalen i Västernorrlands län, april 1980 - en rapport om ett barnteaterprojekt 1979-80 Maud Backéus 1982 Svenska
6 Barn - drama - skola, Rapport från barn- och ungdomsteaterfestivalen i Waxholms kommun, oktober 1979 - en rapport om ett barnteaterprojekt 1979-80 Maud Backéus 1982 Svenska
7 Barn - drama - skola, Vad hette egentligen pjäsen vi såg? : en sammanfattning av projektet Barn - drama - skola som pågick under åren 1979-1980 - en rapport om ett barnteaterprojekt 1979-80 Maud Backéus 1982 Svenska
8 Drama - utbildning och forskning - översyn av UHÄ-rapport 1979:8 Maud Backéus 1980 Svenska
9 Frihet, jämlikhet - nödvändighet --- på teatern - ett försök till analys av teaterkollektivets problematik med särskild tonvikt vid förhållandet mellan text och spel och deras företrädare Maud Backéus 1979 Svenska
10 Hon hette Tjolanta - barnpjäs efter minnet av en barnlek Maud Backéus 1974 Svenska
11 Jag vill inte flytta till Paris Maud Backéus 1972 Svenska
12 Kommentar till Verandan - studieplan av Maud Backéus till ungdomspjäsen Verandan Maud Backéus 1967 Svenska
13 När Erik bär förklä är han Anders - en bok om lek, dramapedagogik och teater samt andra dramatiska företeelser såsom sociala roller, ritualer, bedrägerier och skoj i den svenska kulturens vardagsrum Maud Backéus 2009 Svenska
14 Vilka baddare. eller Såna djur finns väl inte? Maud Backéus 1973 Svenska
15 Är det bara så? Maud Backéus 1971 Svenska
16 Barn- och ungdomsteater på institutionsteatrarna - spelåret 1977-78 1977 Svenska
17 Kulturen - möten och mödor - bidrag till studiet av kulturens villkor 1995 Svenska
18-20 Narrenövningar för teatergrupper och andra skapande kollektiv (flera utgåvor) 1979 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.